Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Illustration av möjlig utformning av entré vid Station Haga med Rosenlundskanalen i förgrunden.

Västlänken: Tio snabba om omstridd tågtunnel

Här är tio årtal med viktiga beslut och händelser i Västlänkens historia och framtid.

2002

Göteborgs stad genomför tillsammans med bland andra Banverket och regionen en förstudie om att bygga en tågtunnel genom Göteborg. Förstudien tittar på det så kallade förstärkningsalternativet och några alternativa dragningar för en tunnel. Diskussioner om att flytta Centralen till Gårda eller Olskroken avvisades i ett tidigare skede.

2007

Efter tre års arbete är järnvägsutredningen klar. Utredningen landar i att Haga-Korsvägen är det bästa alternativet, och i december 2007 beslutar Trafikverket att det är den sträckning man ska inrikta det fortsatta arbetet mot.

2010

Beslut om hur Västlänken – som enligt budget ska kosta 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde – ska finansieras.

2014

Regeringen beslutar om tillåtlighet för Västlänken i slutet av juni. I december är järnvägsplanen klar och ställs ut för granskning. Över 250 fastighetsägare och andra berörda yttrar sig – de allra flesta är negativa.

2015

Länsstyrelsen ger sitt godkännande till järnvägsplanen. Till en början sa Länsstyrelsen nej och det är först efter att vissa justeringar gjorts som myndigheten tillstyrker planen.

2016

Under februari skickar Trafikverket in handlingar för prövning i mark- och miljödomstolen, som ska sätta villkor för bland annat vattenfrågor under byggtiden.

2016

Under våren inleds arbetet med att flytta kablar och ledningar, så att de inte ska ligga i vägen när arbetet med att bygga tunneln inleds. Parallellt inleds upphandlingarna av delentreprenader, där Peab tar hem Olskroken. NCC vinner upphandlingen om Centralen, men dras inför rätten av konkurrenter. Trafikverket centralt väntas fastställa järnvägsplanen senare under våren.

2017

Mark- och miljödomstolen väntas fälla sitt avgörande. Domen kommer med all sannolikhet överklagas till mark- och miljööverdomstolen. En dom i den instansen – om den beviljar prövningstillstånd – kan komma under senare delen av året.

Regeringen fattar beslut om järnvägsplanen – om den överklagas dit. När det sker beror helt på hur regeringen och berörda departement prioriterar ärendet.

2018

Trafikverket hoppas kunna inleda arbetet med Västlänken vid årsskiftet 2017/2018.

2026

De första tågen ska rulla i tunneln, om Trafikverkets planer håller.

Läs också: GP granskar jätteprojektet Västlänken

Läs också: Västlänken: Konkurrenterna anklagar byggjätte för konsultjäv

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.