Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Västlänken ett steg närmare verklighet

Trafikverket har nu fastställt järnvägsplanen för Västlänken. Det innebär att tunneln under Göteborg är ett steg närmare att bli verklighet.

Järnvägsplanen är det dokument som beskriver hur Västlänken ska byggas. Det har tagit fram av Trafikverket och som GP tidigare berättat har ett stort antal myndigheter, företag och privatpersoner haft synpunkter på dess innehåll.

Efter en remissrunda och viss bearbetning har det nu fastställts av den centrala enhet på Trafikverket som har till uppgift att utföra den sista granskningen av alla planer.

LÄS OCKSÅ: 5 snabba om Västlänken


Bo Larsson, ansvarig för Västlänken på Trafikverket, är nöjd med att järnvägsplanen är fastställd och säger att det visar att myndigheten centralt har samma bild av projektet som de som jobbar med det.

I beslutet skriver Trafikverket att det sedan slutet av 1990-talet är kapacitetsbrist vid Göteborgs central och att den idag är så påtaglig att den hindrar angelägen utveckling av tågtrafiken. "Störningar med stora förseningar för persontrafiken är vanliga. Den kraftigt ökande godstrafiken är hänvisad till tider på dygnet då det finns utrymme på spåren."


Men bygget av en tågtunnel kommer att betyda ingrepp i såväl stadsmiljö som kulturmiljö och Trafikverket konstaterar att två intressen kolliderar, men landar i slutsatsen att riksintresset för kommunikation väger tyngre.

I beslutet går Trafikverket också igenom de invändningar som kommit mot järnvägsplanen från bland annat fastighetsägare i Jakobsdal och konstaterar att de synpunkter som finns är besvarde i och med granskningsutlåtandet.

LÄS OCKSÅ: Nyhus vill inte utreda alternativ


Den fastställda järnvägsplanen kan överklagas till regeringen, som är sista instans. Som GP tidigare berättat förbereder motståndsgrupper ett överklagande.

– Vi har tagit höjd för att den prövningen kan ta upp emot ett år, så vi följer vår tidsplan, säger Bo Larsson.

Vid sidan av att järnvägsplanen ska fastställas och vinna laga kraft, så pågår en prövning i mark- och miljödomstolen. Trafikverket hoppas att den ska komma upp till huvudförhandling under nästa vår, så att byggstart ska kunna ske omkring årsskiftet 2017/2018.

LÄS OCKSÅ: Inte helt enkelt att flytta centralstationen


Till dess ska det också finnas en färdig plan för hur alla massor som grävs upp ska hanteras. Bo Larsson säger att man håller på och tittar på områden som kan ta emot lermassor. Berg och stenmaterial däremot har ett marknadsvärde och kommer att säljas.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.