Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Flera förändringar har skett på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar. Bild: Rebecka Uhlin
Flera förändringar har skett på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar. Bild: Rebecka Uhlin

Väntetiderna har minskat på SU:s akutmottagningar

Väntetiderna har minskat på Sahlgrenskas akutmottagningar, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Men väntetiderna är fortfarande bland de högsta i landet.
– Vi har mycket kvar att göra, säger Tobias Carlson, chef vid akututvecklingsenheten vid SU.

Under 2017 var den genomsnittliga väntetiden innan man fick en läkarbedömning på Sahlgrenskas akutmottagningar en och en halv timme. Det är en minskning jämfört med perioden juni 2016 – maj 2017, då väntetiden var en timme och 43 minuter.

Som jämförelse finns landets kortaste väntetider i Norrbotten, där medianväntetiden är cirka 30 minuter. Mediantiden i hela riket är cirka en timme.

– Trenden som den ser ut nu får vi vara glada åt förstås, Sahlgrenska universitetssjukhuset har generellt förbättrat ledtiderna, både väntetid till läkare och total genomsnittstid, säger Tobias Carlson, chef vid akututvecklingsenheten på SU.

Stort förändringsarbete

Det senaste året har många förändringar skett på Sahlgrenskas akutmottagningar, enligt Tobias Carlson. Bland annat har man infört en ny struktur för hur man lägger upp arbetet, skapat nya rutiner för att inte riskera överanvändning av röntgen i lika stor utsträckning som tidigare och påbörjat ett system med tidig läkarbedömning på Östra sjukhuset och till viss del även i Mölndal.

– Där möter man, så långt det är möjligt, en läkare direkt vid entrédörren som fattar de medicinska besluten. Det är ett system som vi planerar att sprida till Sahlgrenska och Mölndals sjukhus under senhösten, säger Tobias Carlson.

Tufft mål att nå

Västra Götalandsregionen har fortfarande längst väntetider i landet, och det är en bit kvar till regionens uppsatta mål på max en timmes väntetid. Ett tufft mål att nå, om man ska bibehålla kvaliteten i läkarbedömningen, enligt Tobias Carlson. Han menar att problemet med väntetiderna måste angripas från flera håll, inte bara på akutmottagningarna.

– Akutsjukvårdens ledtider löser man inte inom akutsjukvårdens väggar enbart. Det handlar om ett stort sjukhus- och samhällssystem där alla delar är beroende av varandra. Akutmottagningen är beroende av att det finns slutenvårdsplatser lediga, de är i sin tur beroende av att patienter som behöver komma till kommunen får plats där. Vi påverkas av hur systemet är uppbyggt, det är inte så att vi står ensamma och orsakar eller löser problemet, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.