Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Vägrar att gå till Arbetsförmedlingen

Nästan tre av fyra företagare använder så gott som aldrig Arbetsförmedlingen när de ska rekrytera personal. Det visar en webbenkät som Västsvenska Handelskammaren har gjort bland sina medlemmar. "Inga siffror vi är stolta över", säger Fati Maroufi, biträdande marknadsområdeschef på Arbetsförmedlingen.

I en webbenkät som Västsvenska Handelskammaren skickade ut till vd:ar och chefer bland sina medlemmar, uppgav 72 procent av de nära 900 svarande att de aldrig eller sällan använder sig av Arbetsförmedlingen vid extern rekrytering. Fler än var tredje angav att de aldrig använder sig av Arbetsförmedlingen.
Höga siffror, men Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren, är inte förvånad. 
– När jag träffar våra medlemmar är det väldigt få som tror på Arbetsförmedlingens förmåga att lösa deras rekryteringsproblem, trots att det just nu är svårt för många att hitta kompetens. Jag tror att det brister för att Arbetsförmedlingen har dålig koll och förståelse kring vad företagen vill ha, säger han.

Använder egna kontakter

Istället för att vända sig till Arbetsförmedlingen, svarar 84 procent i webbenkäten att de alltid eller ofta använder sig av kontakter vid extern rekrytering.
– Detta drabbar de arbetssökande som har bristande kontaktnät själva, som nyanlända eller personer som står långt från arbetsmarknaden idag. Det vill säga den målgrupp som i stor grad är inskriven på Arbetsförmedlingen, säger Stina Olén, som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Västsvenska Handelskammaren. 

Både hon och Stefan Gustavsson menar att de vid upprepade tillfällen bjudit in Arbetsförmedlingen till möten med deras medlemmar, då de själva erkänt att de har dåliga nätverk i arbetslivet. Dock utan resultat.
– Arbetsförmedlingen behöver bli mer kontaktskapande. Jag har berättat för både chefer och arbetsförmedlare att vi dagligen träffar medlemmar som har stora behov av rekrytering. Vi har uppmanat dem att komma till oss för att träffa och bygga relationer med företagen, men det ger ingen effekt, säger Stina Olén.
Bristen på kontakt med Arbetsförmedlingen har också gjort att kännedomen om vilka bidrag och stöd man kan få när man anställer är låg hos Västsvenska Handelskammarens medlemmar. De medlemmar som däremot har fått en bra relation med en arbetsförmedlare är ofta väldigt nöjda.

"Inget vi är stolta över"

Fati Maroufi, biträdande marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen, håller med om att resultatet från Västsvenska Handelskammarens webbenkät inte ser bra ut.
– Ja, det är inga siffror vi är stolta över. Vi har inte monopol på förmedling av arbete, även om vi såklart önskar att arbetsgivare ska vända sig till oss när de ska rekrytera. Sedan är detta en liten undersökning, men det hindrar inte att vi tar till oss av deras synpunkter, säger hon.
I motsats till Västsvenska Handelskammarens bild, menar hon att Arbetsförmedlingen har mycket kontakter med arbetsgivare, främst de senaste åren. Den största gruppen som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i dag är födda utomlands, äldre än femtiofem, har funktionsnedsättningar eller saknar utbildning över grundskolenivå och har svårt att konkurrera om jobben.
– Vi har varit tvungna att delvis anpassa oss efter våra resurser, och den målgruppen har en större chans hos små företag. Därför har vi satsat på kontakter med dem. Men självklart ska vi bli bättre även inom näringslivet, säger Fati Maroufi.

Västsvenska Handelskammaren menar att de har bjudit in er flera gånger för att träffa deras medlemmar, som även är små företag, men utan respons från er?
– Visst, det finns alltid förbättringsområden och vi ska försöka att möta den kritiken. Vi tar det på fullt allvar och när vi får en inbjudan framöver så kommer vi att vara där, säger Fati Maroufi.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.