Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Utrymme för lönehöjningar finns

Pengar är inte problemet för sjukvården. Enligt regionstyrelsen finns det utrymme för höjda löner för vårdpersonalen.

I GP:s enkät till regionstyrelsens ledamöter finns diskussionen om högre löner sjuksköterskor med. Såväl ledamöterna i Grönblå samverkan som de socialdemokratiska oppositionsråden anser att det finns utrymme för lönehöjningar redan i dag.

Läs mer: Så här svarar den 15 politikerna i regionstyrelsen på GP:s enkät om vården

På frågan om ledamöterna kan tänka sig att höja skatten för att vårdpersonal ska kunna få högre löner svarar vänsterpartiets Eva Olofsson att hon absolut kan tänka sig en höjning för att vårdpersonal ska får högre löner och förbättrade arbetsvillkor. Socialdemokraterna utesluter inte att en skattehöjning kan behövas, men anser att det i dagsläget finns utrymme för lönehöjningar.

Axel Bergström (S) tycker att en del av regionens överskott från 2016 kan användas.
– Förra året gjorde regionen ett överskott på 1,6 miljarder kronor. En del av den vinsten kan användas för att ta steg i riktningen att regionens ska nå nationella snitt för löner inom hälso-, och sjukvården.  


Vice ordförande i regionstyrelsen Helén Eliasson (S) skriver: 
– Regionen har en god ekonomi i dagsläget och det behövs satsningar för att erbjuda konkurrenskraftiga löner. En skattehöjning kan dock inte uteslutas.

Håkan Linnarsson (S) håller med och pekar även på att staten ökar sitt stöd.
– Så det är möjligt att redan nu höja löner. En skattehöjning kan inte uteslutas framöver för att ge rimliga villkor för personalen och bygga ut vården i takt med ökade behov.
Den grönblå sidan ser inget behov av att höja skatten. De pekar på att en skattehöjning med 35 öre redan gjorts.
– Jag tror inte att sjukvårdens problem i dag primärt är att det saknas pengar, utan att vi behöver använda resurserna bättre och få ut mer vård för varje satsad skattekrona. Det får vi genom att satsa mer på den nära vården och stärka patientsäkerheten, men kanske framför allt genom att ge personalen möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens, ta bort onödig administration och anställa personal som kan avlasta framför allt sjuksköterskor, skriver Jonas Andersson (L).

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), skriver bland annat: 
– Vi har totalt sett ökat resurserna till sjukvården med fem miljarder kronor så resurserna har redan kraftigt ökats. Exempel på satsningar på medarbetarna är riktade lönesatsningar till specialistsjuksköterskor och insatser inom kompetensutveckling till vårdens medarbetare. 
– Möjligheter måste skapas för att göra lönekarriär men att höja skatten, vilket också drabbar sjukvårdens personal är inte aktuellt. I stället måste de resurser vi har användas på ett mycket effektivare sätt.
Monica Selin (KD) anser att det finns mycket att göra för personalen, utan att skatten höjs.
– Vi kan göra mycket för att förbättra trivsel och arbetsmiljö och eftersom personalen är vårdens viktigaste resurs är det oerhört viktigt att vi arbetar aktivt för att locka till oss och behålla den kompetens vi behöver./ ../Det är bättre att öka intäkterna med en politik som främjar snarare än hämmar den ekonomiska tillväxten i regionen.
Birgitta Losman (MP) framhåller att regionen redan nu lägger vi stora pengar på att rätta till felavlönade grupper. 
– Vi arbetar även med att utveckla olika arbetstidsmodeller. Det krävs rimlig arbetstid, samverkan med fackliga företrädare och nationella nivån samt med kommunerna för att få förbättrad arbetsmiljö och lättare att rekrytera personal. Vi arbetar även med karriärutveckling, för att fler ska vilka stanna och trivas att jobba hos oss. Vår bedömning är att detta arbete kan genomföras utan ny skattehöjning.  
Heikki Klaavuniemi (SD) kan principiellt tänka sig en skattehöjning för att vårdpersonal ska kunna få högre löner, men menar att det genom rationalisering inom regionens verksamheter finns utrymme för lönehöjning.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.