Nu har MP-politikern Henrik Munck blivit uppsagd. Enligt AB Volvo har han misskött sitt arbete och uppträtt illojalt. Arkivbild: TT / Björn Larsson Rosvall

Uppsagd politiker anklagar Volvo för lögner

Nu har MP-politikern Henrik Munck blivit uppsagd. Enligt AB Volvo har han misskött sitt arbete och uppträtt illojalt.

Som GP tidigare berättat har Henrik Munck, ordförande i SDN Västra Göteborg och vice ordförande i trafiknämnden, hamnat på kollisionskurs med AB Volvo, där han varit anställd i 20 år.

LÄS MER: Munch riskerar avsked

Det har lett till att han sagts upp, av personliga skäl. På ett möte där också en representant från Unionen deltog fick Henrik Munck veta orsakerna och facket har nu begärt förhandling för att få bemöta de skäl som anförts.

Det handlar om:
• Samarbetssvårigheter. Bland annat pekar företaget på hur Henrik Munck hanterade en personalfråga år 2011, då han fortfarande hade en chefsbefattning på AB Volvo.
• Leverans. AB Volvo menar att Henrik Munck inte får tillräckligt mycket gjort.
• Närvaro. Här begär AB Volvo en fullständig redovisning av all politisk verksamhet han varit ledig för i sedan den 1 februari 2016. Företaget kräver att få se dokumentation på alla möten och samtal. Får man inte det kommer företaget betrakta den tid han varit borta som olovlig frånvaro.
• Lojalitet.  Här pekar AB Volvo på den artikel i GP den 3 december – alltså efter det att Munck varslats om uppsägning – där Henrik Munck berättade om sin konflikt med arbetsgivaren. Företaget menar att han där uttryckte sig illojalt och röjde företagshemligheter.

Facket tiger

Unionens ordförande på AB Volvo, Urban Spännar, vill inte kommentera skälen eftersom facket ännu inte hunnit gå igenom dem i detalj. Henrik Munck själv säger att det företaget anför helt enkelt inte stämmer.
– Jag kan med 100 procent säkerhet säga att Volvo ljuger i avgörande delar i anklagelserna mot mig. Jag har flera olika beviskällor som inte kan misstolkas, säger han.

GP har också fått ta del av dokument som visar att Henrik Munck i själva verket fick beröm för hur han hanterade personalärendet 2011. Och vad gäller hans bidrag till arbetet, så har Henrik Munck vid de senaste årens utvärderingar skriftligt fått omdömet att han "överträffar förväntningarna" alternativt "möter förväntningarna helt eller delvis". Det senare motiveras med att det funnits svårigheter med att hitta arbetsuppgifter på grund av att Muncks politiska arbete leder till mycket frånvaro.
Han ställer sig också frågande inför att han så sent som i veckan fick ett nytt uppdrag som bland annat innebär att vara ansvarig i kontakterna med en kund.
– Inget seriöst företag skickar en medarbetare som inte är betrodd, att ha kontakt med en viktig kund, säger Henrik Munck.

Politiken tar tid

Sedan den 1 januari 2015 har Henrik Munck en grundarvodering av kommunen på 60 procent för politiska uppdrag. Men politiken har tagit mer tid än så, och efter en tid träffades en överenskommelse om att han skulle jobba fem timmar i veckan för AB Volvo.
– Nu frångår de den överenskommelsen och vill de ha en redogörelse för vad jag gjort på all annan tid än de fem timmar jag var på Volvo. Det skulle ta flera veckor för mig att ta fram.
Han ser också ett etiskt problem i det: det kan finnas personer som sökt upp honom i egenskap av ordförande i Västra Göteborg som kanske inte vill att AB Volvo ska känna till deras möte.

Volvo vill inte kommentera

Joakim Kenndal på AB Volvos presstjänst säger att han inte kan kommentera förhandlingarna kring Henrik Muncks uppsägning.
Henrik Munck har blivit ålagd att redovisa vad han gjort på all den tid han ägnat åt politiskt arbete. Är det vanligt att ni som arbetsgivare gör så?
– Återigen, jag kan inte gå in på det. Nu får den här processen ha sin gång, säger Joakim Kenndal.
Som Henrik Munck ser det är det verkliga skälet till att AB Volvo vill bli av med honom att han slagit larm om en tystnadskultur som finns på delar av företaget.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.