Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tynneredsskolan hotas av böter

Tynneredsskolan i Göteborg får fortsatt hård kritik av Skolinspektionen och får tre månader på sig att åtgärda bristerna. Annars hotar en halv miljon kronor i böter.

Hösten 2015 och våren 2016 utförde Skolinspektionen en tillsyn av hur väl Tynneredsskolan fungerar för eleverna. Skolinspektionen upptäckte en rad brister och har under hösten återvänt till skolan för att granska om bristerna åtgärdats på det sätt inspektionen krävt.

På torsdagen konstaterade inspektionen i ett beslut att skolan misslyckats med de efterfrågade insatserna och skriver att åtgärderna måste vara på plats senast den 28 februari 2017. I annat fall tänker inspektionen kräva att Göteborgs kommun på ett vite av 500 000 kronor.

Samtidigt har Göteborgs kommun beslutat att Tynneredsskolan ska läggas ner. Skolan har därför inte tagit emot några nya elever inför läsåret 2016/17. Vid tiden för uppföljningen finns det elever i årskurserna 8 och 9.

När det gäller anpassningar och stöd till elever med särskilda behov håller alltså inte verksamheten måttet. Enligt skollagen ska sådant behov utredas skyndsamt och visar utredningen att så är fallet ska stödet sättas in snarast.

Så här skriver Skolinspektionen bland annat i sitt beslut:
"Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds, om det visar sig att det stöd som gett i from av extra anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst måste uppnås. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga."

Samtidigt har skolan kommit tillrätta med en del brister som inspektionen tidigare påpekat. Skolmiljön uppföljer kraven på trygghet och studiero. När det gäller extra stöd i form av anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning arbetar ansvariga på rätt sätt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.