Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Enligt en anmälan ska en boende ha tvångsmedicinerats och en annan ha tvingats duscha två gånger i veckan.

Tvång och straff på gruppboende

Tvångsmedicinering, kränkningar och dåligt bemötande har varit vardag på ett gruppboende på Norra Hisingen. Nu omplaceras hela personalstyrkan.

– Vi har bestämt oss för att göra en omstart, säger Stefan Peterson, områdeschef för funktionshinder på Norra Hisingen.

Häromdagen informerade han de nio fast anställda stödassistenterna om att samtliga kommer att flyttas till andra arbetsplatser i stadsdelen. Den enhetschef som varit närmast ansvarig för boendet slutade redan i november. Hon arbetar nu i en kranskommun.

– Det har varit stora problem med att få personalgruppen att fungera ända sedan starten sommaren 2011. Trots att vi satt in stöd vid flera tillfällen har de inte kunnat arbeta tillsammans, säger Stefan Peterson.

Han betonar att ingen av de sex personer som har sina lägenheter i gruppboendet farit illa. De boende är i åldern 30-60 år och har olika psykiska funktionshinder.

– Däremot har de boende inte fått det stöd de har rätt till. De har blivit bemötta på olika sätt beroende på vem som arbetat, säger Stefan Peterson.

Men i en anmälan till IVO (inspektionen för vård och omsorg) finns uppgifter om grava missförhållanden. Bland annat lär personalen ha använt tvång i flera situationer. En av de boende har av vissa stödassistenter tvingats att duscha två gånger per vecka, medan en annan har tvångsmedicinerats.

Anmälaren skriver också att en del anställda uttryckt sig nedsättande om de boende, gått in i deras lägenheter utan att knacka eller hälsa samt delat ut bestraffningar för att de ska "lära sig”.

Under granskningen framkom även att en kvinna på gruppboendet inte fritt fått träffa sin make. Detta trots att uppgifter saknas om misshandelsdom eller besöksförbud.

Enligt IVO:s bedömning ska stödet till de boende ges med respekt för enskildas behov och önskemål. ”Ett arbetssätt av uppfostrande slag hör inte hemma i en gruppbostad”, heter det i ett beslut från 12 september 2014.

Men Stefan Peterson tycker inte att någon eller några stödassistenter har misskött sitt arbete. Han hävdar att problemen på gruppboendet snarare berott på att personalgruppen inte klarat att nå samsyn om rutiner och bemötande.

– Jag vill betona att ingen av de anställda har gjort ett dåligt jobb. Min förhoppning är att de ska bli väl mottagna på sina nya arbetsplatser, säger Stefan Peterson.

Han förnekar också att den enhetschef som nu sagt upp sig haft ansvar för den uppkomna situationen.

I intervjuer med IVO har ett par stödassistenter berättat att kritik och missförhållanden sopats under mattan. Enhetschefen lär även ha överlåtit åt personalgruppen att själv lösa konflikter och lägga scheman.

– Här står ord mot ord. Vi har haft en tät dialog och chefen har varit mycket engagerad i arbetet. Jag har haft fullt förtroende för henne, säger Stefan Peterson.

Sedan ett par månader tillbaka finns en ny enhetschef på plats. I veckan har även de boende och deras anhöriga informerats om den kommande förändringen.

– Vi har möjlighet att kalla in vana vikarier för att klara övergången som ska ta max två och en halv månad. Jag känner mig trygg med att ha fattat rätt beslut, säger Stefan Peterson.

Stödassistenternas fackliga företrädare vill inte uttala sig om omplaceringen.

– Det enda jag kan säga är att vi är med och stöttar våra medlemmar, säger Ann Odin, ordförande i sektionen Norra Hisingen.

Enligt uppgifter till GP är flera i personalgruppen sjukskrivna, medan andra är ledsna och känner sig utpekade.

I samband med granskningen har IVO även riktat kritik mot SDN Norra Hisingen för nämndens handläggning av lex Sarah-anmälningar.

En ny tillsyn av verksamheten vid gruppboendet kommer att genomföras under 2015.

Fakta: LSS-boende

Ett boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Att bo i ett LSS-boende är frivilligt för den enskilde.

Boendet kan vara ett gruppboende, en servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad.

Målet är att funktionsnedsatta människor ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.

I ett LSS-boende finns personal som tar hand om de boende. Den enskilde får hjälp med dagliga behov.

LSS-boendet får inte likna en institution utan ska fungera som personens privata hem.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.