Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ökade kostnader för friskolor är en anledning till de sinande stadsdelskassorna.

Två stadsdelar är i ekonomisk kris

Två stadsdelsnämnder är i ekonomisk kris. Orsaken är ökade kostnader för bland annat friskolor, hemtjänst och försörjningsstöd. På onsdagen avgör kommunstyrelsen om man ska skjuta till mera pengar.

För SDN Norra Hisingen är ett stort problem att ersättningen till stadsdelens fristående skolor ökat kraftigt. Dessutom har den planerade minskningen av antalet tjänster inom förskolan inte genomförts. Även inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen överskrids budgeten.

SDN Angered har svårt att klara växande kostnader inom socialtjänsten. Här handlar underskotten främst om försörjningsstöd, köpta platser på boenden samt funktionshinder.

Politikerna i de båda stadsdelsnämnder har därför begärt hos kommunstyrelsen att få använda ytterligare 10 miljoner kronor vardera av det egna kapitalet. De har redan utnyttjat den extra buffert som de själva kan besluta om.

Men tjänstemännen vid stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen säger nej med hänvisning till det ekonomiska läget för kommunen som helhet.

- Det finns tydliga regler för detta och vi kan inte tillstyrka om det riskerar god ekonomisk hushållning, säger Lena Albinsson, planeringsledare vid stadsledningskontoret.

Hon förklarar att det avsatts 100 extra miljoner redan i budgeten för 2015. Dessutom har alla stadsdelsnämnder fått extra anslag till skola och äldreomsorg i kompletteringsbudgeten.

Enligt Lena Albinsson har kostnaderna för funktionshinder och ensamkommande flyktingbarn ökat på många håll i kommunen. Hennes bedömning är att kostnadsutvecklingen i SDN Norra Hisingen inte skiljer sig nämnvärt från övriga nämnder.

När det gäller SDN Angered konstaterar tjänstemännen att kostnaden för försörjningsstödet där har ökat mer än i andra nämnder, men de vill ändå inte tillstyrka nämndens begäran.

- Det är politikernas sak att besluta om extra pengar, betonar Lena Albinsson.

När frågan behandlades av SDN Norra Hisingen röstade S+V+MP-majoriteten för ordförande Tord Karlssons förslag, medan oppositionen ville ge stadsdelsdirektören i uppdrag att återkomma med fler åtgärder för att nå en budget i balans.

I SDN Angered var politikerna eniga om beslutet.

Övriga åtta stadsdelnämnder har inte kommit med några äskanden om att få utnyttja ytterligare pengar ur det egna kapitalet.

- Det fanns en framställan klar från SDN Lundby, men den drogs tillbaka sedan de extra pengarna ur kompletteringsbudgeten fördelats, säger Lena Albinsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.