Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kvibergs äldreboende är ett av de boenden som varit hårt drabbat och som GP tidigare berättat om. Bild: Stefan Berg
Kvibergs äldreboende är ett av de boenden som varit hårt drabbat och som GP tidigare berättat om. Bild: Stefan Berg

Tvärvändning i informationen om coronasmittan på äldreboenden i Göteborg

Från ytterst knapphändig information till namngivna boenden, tydliga uppgifter om vad som görs och vad som behövs. Efter GP:s granskning har Göteborgs stad har gjort en tvärvändning vad gäller informationen om coronans utbredning på äldreboendena.

Efter att GP kunnat visa på stora brister i informationen om smittoläget och politiker reagerat starkt på det har staden nu helt bytt informationsstrategi. Vid kommunstyrelsens möte på onsdagen presenterades långt mer detaljerade uppgifter än vad som gjorts i tidigare lägesbilder.

Babbs Edberg är samordnare för äldreomsorgen i Göteborg och den som sammanställer lägesbilderna.

– Denna gången valde Stadsledningskontoret att ge en fördjupning i de stadsdelar som just nu har mer smitta än andra. Tidigare har vi ju bara beskrivit det på ett överläge.

Men det finns mycket fler och mer detaljerade uppgifter med den här gången. Varför är det så?

– Dels för att vi har sett behov av att vara mer tydliga med hur läget i varje stadsdel ser ut och också såklart för att det har varit efterfrågat.

Politiker i kommunstyrelsen har inte tyckt att de fått tillräcklig vetskap om hur allvarligt läget varit. Det var först när de läste GP de fick reda på det. Vad säger du om det?

– Jag kan inte uttala mig om vad man tycker i frågan, men vi försöker svara upp så mycket vi bara kan.

Politikerna kräver utredning om coronadödsfallen på äldreboenden

Men att de inte visste hur illa det var ställt.

– Det är här det blir lite komplicerat för jag har mitt samordningsansvar. Jag beskriver ju den information och den kunskap jag har. Sen har alla ett ansvar för sina förvaltningar och återigen – jag kan bara presentera det jag har och jag har gjort det på ett överläge. Det är ju väldigt tydligt att det brast om en enskild stadsdel i detta fall. Det tar vi ju till oss och försöker göra bättre. Och därav av kommer att varje stadsdelsdirektör får beskriva läget i sin stadsdel.

– Vi vill ju inte hamna där igen. Det är ju ingen som tycker att det är bra.

Babbs Edberg är ansvarig för samordningen av äldreomsorgen i Göteborgs stad under coronapandemin. Bild: SÖREN HÅKANLIND
Babbs Edberg är ansvarig för samordningen av äldreomsorgen i Göteborgs stad under coronapandemin. Bild: SÖREN HÅKANLIND

Hänvisat till sekretess

Kommer lägesbilden om äldreomsorgen att vara så här utförlig framöver?

– Det är ju inte jag som bestämmer hur lägesbilden ska se ut utan det är fortfarande Stadsledningskontoret som har den dialogen med kommunstyrelsen och sen berättar för oss vad det är för uppgifter som man efterfrågar.

När GP har försökt få reda hur boenden drabbats av covid-19 har kommunen hänvisat till patientsekretess och inte lämnat ut uppgifterna. Under flera veckor har vi inte ens kunnat få uppgifter om antal smittade på stadsdelsnivå.

Anhöriga som hört av sig har också vittnat om svårigheterna att få veta var smittan finns. I den nya rapporten berättas till och med vilka enskilda boenden som drabbats av covid-19.

Innebär det att ni hädanefter kommer att lämna ut dessa uppgifter?

– Varje förvaltning får göra sin bedömning av vad man lämnar ut, men om du tänker på vilka av de boenden som har smitta eller inte så är den ju röjd och därmed finns inte sekretessskälet kvar längre. Men varje nämnd och förvaltning måste ändå göra en bedömning innan man lämnar ut en handling.

GP har sedan flera veckor tillbaka, med hjälp av läsare, listat vilka äldreboenden som har eller har haft smitta. Patientsekretessen gäller inte om en uppgift anses redan vara röjd.

Den övergripande bilden som ges i lägesbilden från onsdagen är att 27 äldreboenden av 70 i nuläget har konstaterad smitta. Man berättar också att det på vissa håll är en ansträngd personalsituation och att det finns planer på att fler timanställningar görs om till månadsanställningar.

Brist på skyddshandskar

Skyddsutrustning, och då inte minst vilket skydd personalen på ett äldreboende ska ha, har varit ett återkommande problem. Nu har det, enligt rapporten, kommit nya regionala riktlinjer som säger att visir ska användas vid nära omvårdnadsarbete även med personer utan symptom på smitta.

Och skyddsutrustning ska finnas att tillgå, med ett undantag. Skyddshandskar har en röd prick i protokollet.

Enligt Babbs Edberg betyder det att det finns handskar än så länge, men det är ont om dem och det finns en oro för att de inte ska räcka till framöver.

– Anledningen till att det är en röd prick är att vi är inte riktigt säkra på att vi får alla leveranser. För några veckor sedan var det samma brist på förkläden, säger Babbs Edberg.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har fått in flera anmälningar om situationen på Geråshus äldreboende i Östra Göteborg. Bild: Olof Ohlsson
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har fått in flera anmälningar om situationen på Geråshus äldreboende i Östra Göteborg. Bild: Olof Ohlsson

En femtedel av personalen på ett boende bar smitta

I rapporten gör varje stadsdel en kortfattad redogörelse för sina äldreboenden. Från Västra Hisingen rapporteras att de sedan tre veckor tillbaka testat cirka 40 medarbetare i veckan. Av dem har cirka 22 procent, drygt en femtedel, konstaterats ha covid-19.

Västra Göteborg är en av de stadsdelar som nu har flest antal smittade och som därför gör en mer fördjupad rapport. De redovisar samtliga boenden med namn. Sammanlagt finns smittan nu på fyra av stadsdelens sex boenden. Det ges också några möjliga förklaringar till varför smittan kommit in – som att det var svårt att få tag på skyddsutrustning i början av pandemin och att man inte hann isolera de äldre som smittats i tid.

Het debatt om coronasmittan på äldreboendena

Inflyttningar har tillåtits trots smitta

Nu ska man ha ökat bemanningen och stoppat nya inflyttningar till enheter med covid-smitta, uppges det. Men det faktum att nya hyresgäster överhuvudtaget har fått flytta in samtidigt som smitta härjat på boenden är något som ifrågasatts skarpt.

I vanliga fall talas det om att det är svårt att få plats på äldreboende. Men i dagsläget finns det omkring 150 lediga lägenheter på äldreboende. Det kan också finnas ett mörkertal eftersom flera lägenheter på grund av pågående smitta inte har lämnats in för uthyrning.

Vid den här tiden på året brukar det annars finnas många ansökningar, enligt Örgryte-Härlandas rapport: "En del personer har tagit tillbaka sin beviljade ansökan. Finns risk för att den enskilde/anhörige istället hamnar i akuta situationer och belastar akutsjukvården."

21 smittade på ett boende

I Lundby har två av fyra äldreboenden konstaterad covid-19. Ett av dem, Sockenvägens äldreboende, är särskilt hårt drabbat. 21 av de 64 som bor där är smittade.

Man beskriver hur en snabbt ökande spridning inföll samtidigt med en hög sjukfrånvaro bland personalen. I dag är läget mer stabilt, enligt rapporten. Särskilt riktad personal ska nu arbeta med dem som har misstänkt och konstaterad smitta.

LÄS MER: Nästan 200 döda i covid-19 på äldreboenden i Göteborg

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.