Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trots bön på schemat – skolan ändå inte religiös

Ett uteblivet kryss på en blankett gjorde att Skolinspektionen inte fick veta att Fredens skola var muslimsk.

– I de handlingar vi har fått in är Freden angiven som en skola med allmän inriktning, säger Patrik Levin, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Den som ansöker om att starta en friskola ska uppge om skolan kommer att ha en allmän inriktning eller om den är konfessionell, det vill säga religiös. Samtidigt begär Skolinspektionen in en redogörelse över hur skolan planerar att genomföra de konfessionella inslagen.

Men någon sådan kom aldrig in från Freden. Och trots att en av de anställda på skolan, enligt de dokument GP har granskat, hade schemalagd tid att leda bön fyra eftermiddagar i veckan, så uppgav ägaren inte att skolan hade en religiös inriktning.

Alltså visste Skolinspektionen ingenting om saken.

Samtidigt hade det troligen inte haft så stor betydelse för skolinspektionen om Freden angett att den har en religiös inriktning. Konfessionella skolor kontrolleras inte av Skolinspektionen på några andra grunder än skolor med allmän inriktning.

Lagen skärptes

Den 1 juli skärptes lagen för religiösa friskolor i Sverige. Men Bertil Östberg, statssekreterare hos skolminister Jan Björklund (FP), säger att Skolinspektionen inte har fått några direktiv om att särskilt kontrollera att de religiösa inslagen sköts enligt reglerna på skolorna.

– Det finns ett regelverk för vad som är tillåtet. Skolinspektionen bedriver inspektioner utifrån lagarna. Det får inte förekomma några konfessionella inslag i undervisningen. Den ska vara baserad på vetenskap, men vi detaljstyr inte Skolinspektionen, säger statssekreterare Bertil Östberg.

Åtta i Göteborg

I dag finns det åtta skolor i Göteborg som uppger att de är religiösa. Sex av dem är kristna, en är judisk och en muslimsk.

Enligt lagen ska de religiösa inslagen i skolan vara frivilliga. Samtidigt ges föräldrar till yngre elever rätt att till viss del bestämma om deras barn ska delta eller inte.

Barn- och elevombudet (BEO) Lars Arrhenius säger att han inte har analyserat om det kan finnas särskilda problem med religiösa skolor sett ur ett barnperspektiv.

– De har samma lagar att följa som alla andra skolor. Det är inte tillåtet att kränka, och när det gäller kränkningar från läraren mot elever är det extra allvarligt. Varje elev har rätt att känna sig trygg i skolan, säger BEO Lars Arrhenius.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.