Genom att runda systemet kan föräldralediga få upp till 25 timmar i veckan på förskolan för storasyskonet. Bild: Andreas Olsson
Genom att runda systemet kan föräldralediga få upp till 25 timmar i veckan på förskolan för storasyskonet. Bild: Andreas Olsson

Tricket som ger fler timmar på förskolan vid föräldraledighet

Göteborg är snålast i landet när det gäller antal timmar i förskolan för barn som fått ett småsyskon. Men ett okänt antal småbarnsföräldrar har kommit på ett sätt att runda systemet: Det så kallade förskoletricket. Metoden är varken olaglig eller svår men kan ge upp till tio förskoletimmar extra i veckan.