Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Trafikverket och Göteborgs stad i miljontvist om Västlänken

Göteborgs stad och Trafikverket har hamnat i en liten tvist om Västlänksbygget.
Staden har konsekvent fakturerat den statliga myndigheten när den upptagit ytor på offentlig plats för att bygga den nya tågtunneln – nu begär Trafikverket att de undantas från avgifterna.
– Det kan röra sig om 50 miljoner över hela Västlänkens utförande, säger Trafikverkets regiondirektör Jörgen Einarsson.

När exempelvis en marknad, foodtruck, uteservering eller annat dylikt ska sättas upp stadens gator och torg så betalar aktören bakom i regel en avgift till trafikkontoret.

Det brukar kallas för avgift för markupplåtelse av allmän plats.

I Göteborg pågår arbetet med infrastrukturprojektet Västlänken sedan några år tillbaka.

Ibland händer det att Trafikverket, som bygger tågtunneln, uppehåller sig på mark som ligger utanför den fastställda järnvägsplanen, alltså den inhägnade sträckan som till stora delar ligger utanför Västlänkens gröna plank eller under mark.

LÄS MER: Västlänkens delprojekt Kvarnberget försenat

I de fallen har Göteborgs stad sett till att fakturera Trafikverket för användandet av allmän plats.

I våras skrev Trafikverkets regiondirektör Jörgen Einarsson ett brev till kommunen och bad om ett undantag från avgiften i de fall som berör Västsvenska paketet, där Västlänken ingår. På det sätt som trafikkontoret fakturerar Trafikverket skulle det innebär stora kostnader för Västlänken och stora belopp över tid.

LÄS MER: Åtta vrak hittade vid kasinot i Göteborg

Får betala mångmiljonbelopp

Trafikverket bedömer att det kommer bli åtminstone 50 miljoner kronor i avgifter fram tills 2026 då Västlänken är klar.

Det handlar också om drygt 50 miljoner kronor som inte finns i Västlänkens budget, alltså en merkostnad utanför projektet som belastar Trafikverket.

– Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillfällig upplåtelse av allmän plats. Det är ett uppdrag de har. Vi har dock haft en dialog med trafikkontoret om uttag för järnvägsprojekt verkligen stämmer överens med tanken bakom. På sätt och vis är de här projekten i Västsvenska paketet även stadens egna projekt, säger Jörgen Einarsson.

Han fortsätter:

– Syftet med den här avgiften är snarare att ta ut ersättning av näringsidkare eller andra som gör kommersiella ytor på de här uteplatserna. Det är så det brukar fungera och det brukar inte sträcka sig över så här långa tider.

LÄS MER: Fynden från Västlänken: båtar, ölkranar och ett golv som de första göteborgarna gått på

I kommunens underlag skriver man att Trafikverket anser att avgiften är oproportionerligt hög. Den beskrivningen känner Jörgen Einarsson igen.

– Vi anser snarare den är inte är skälig eftersom Projekt Västlänken bland annat byter ytor eller finansierar tillfälliga vägar som ersättning för de aktuella ytor som vi använder och att staden inte har några kostnader för det, säger han.

Behandlar alla lika

Frågan har redan hanterats av politikerna i trafiknämnden, som avstyrkte Trafikverkets förfrågan. Nu ska frågan upp i kommunstyrelsen nästa vecka och sedan kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) vid bygget av Västlänken vid Rosenlundskanalen. Bild: Anders Ylander
Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) vid bygget av Västlänken vid Rosenlundskanalen. Bild: Anders Ylander

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, räknar med att det blir avslag i bägge instanserna.

– Det kommer bli avslag på att de ska få rabatter för marktaxan och där har jag uppfattat att det finns en bred politisk enighet, säger han.

Trafikverket upplever att det är oskäligt att ta avgift när Västsvenska paketet och Västlänken också är Göteborgs stads projekt?

– Vi hanterar Trafikverket som alla andra aktörer som bygger i staden. Vi har regelverk för hur vår mark används och vad det kostar att använda den. Jag kan inte se skäl till varför vi ska undanta just Trafikverket i denna frågan, utan vi behandlar alla lika.

LÄS MER: Station Korsvägen ska få butiker – tiotals meter under jord

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.