Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Fler väljer bil. Biltrafiken ökar sakta men säkert sedan den kraftiga nedgången efter trängselskatten 2012.

Trafiken bara ökar - trots trängselskatten

Kommunen vill minska biltrafiken med 25 procent till 2035. Men trots en kraftig nedgång när trängselskatten infördes blir nu bilåkarna fler för varje år.

Sedan trängselskatten infördes 2012 har kommunen hållit koll på hur trafikvanorna förändrats hos göteborgarna och i går presenterades förra årets resultat. Det är tydligt att bilåkandet ökar men fler väljer också att resa kollektivt. Några av förklaringarna är att bränslekostnaden minskar för bilpendlare samtidigt som befolkningen ökar.

- Vi vet att människor i snitt gör tre och en halv resor per dag, en tillväxt gör att trafiken ökar, säger Karin Björklind, enhetschef för analys på Trafikkontoret.

Göteborg har som mål att bilresandet från 2011 års nivå ska minska med 25 procent fram till 2035. I dag ligger bilanvändandet 6-7 procent lägre än då men ökar med 1-2 procent per år. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu kommer kommunen misslyckas, menar Karin Björklind.

- Det behövs kraftfulla åtgärder för att människor ska ändra på sitt resebeteende, säger hon.

En kraftig sådan åtgärd var införandet av trängselskatten som direkt minskade bilresorna 2012-2013. Men efter det så har det sakta stegrat igen.

Kommer de inplanerade åtgärderna att räcka till för att nå trafikmålen 2035?

- Vi måste hitta fler lösningar utöver det västsvenska paketet för att nå dit, säger hon.

En annan förklaring till en ökad biltrafik är konjunkturen. Sysselsatta personer reser mer och i mätningarna har man sett att trafiken på Älvsborgsbron inte påverkades av att trängselskatten infördes. Björklind tror att det har att göra med en stark företagsbas på Hisingen.

Hon säger att vissa åtgärder för att minska biltrafiken inte syns förrän på lång sikt. Bilanvändandet i centrala Göteborg har sedan många år tillbaka minskat. Ett bevis på att kommunens åtgärder ger resultat.

- Genom att bygga fler cykelbanor, ha dyrare parkeringsavgifter och samordna transporter har trafiken minskat där, säger Karin Björklind.

Maria Holmes är miljöutredare inom stadsmiljö på kommunen och utforskar bullernivåer inom ramarna för Västsvenska paketet. I dag exponeras 104 000 personer i Göteborg och 9000 personer i Mölndal för bullernivåer högre än vad som är rekommenderat.

- Biltrafiken är den avgörande faktorn och bullret påverkar människors hälsa och i förlängningen samhällets ekonomi, säger hon.

Buller bidrar till stress, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter i skolan. Notan för detta beräknas vara en miljard kronor årligen för Göteborg och 83 miljoner i Mölndal.

Det är inte bara biltrafiken som ökar. Kollektivtrafiksresorna ökade också med en procent vilket är en mindre ökning än tidigare år. Biltrafikens framfart skapar en tuff konkurrenssituation, anser Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg. Målet för Västtrafik är att fördubbla kollektivresorna till 2025 jämfört med hur det såg ut 2006. Och de senaste tio åren har det gått bra då resorna ökat med 40 procent – om än något blygsamt det senaste året, berättar Vahnberg.

För att knuffa på kollektivtrafiken har Västsvenska paketet finansierat busskörfält, nya pendelparkeringar, förlängda tågperronger och nya spårvagnshållplatser. Men med tanke på befolkningsökningen i Göteborg är det svårt att veta om det är åtgärderna som ger resultat eller bara att fler människor finns tillgängliga.

Hur vet ni att ni gör rätt?

- Det är svårt att göra omvärldsanalys på kort sikt, men på långt sikt är det tydligt att vi gör framsteg, säger Roger Vahnberg.

Fakta: Trafikvanor 2015

Biltrafiken mätas vid betalstationerna och där har man sett en ökning med 1-2 procent från 2014 till 2015.

Sett till rusningstrafiken på förmiddagen har ökningen varit något mindre, runt 0,5-1 procent.

Trafiken ligger fortfarande 6-7 procent lägre än den gjorde 2012 innan trängselskatten infördes.

Kollektivtrafiken ökade med en procent 2015 från året innan.

Inom ökningen var spårvagnresorna oförändrade men stombussresorna ökade med 7 procent.

Pendelparkeringar och cykelplatser:

Till och med december 2015 har de upprättat 1700 nya pendelparkeringsplatser och planer finns på 300 till.

De har också färdigställt 1270 cykelplatser där ytterligare 330 väntas.

Källa: Västsvenska paketet

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.