Tonåring hämtade laddat vapen från gömställe i stenhög

Efter att polishunden nosat upp den skarpladdade pistolen i gömman i stenhögen byttes den ut mot en soft airgun.
Man satte sedan upp kameraövervakning på platsen. När poliserna spanade i terrängen kom en tonåring och plockade fram vapnet. Polisen bevittnade då hur han gjorde en mantelrörelse.