Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lennart Hellsborn är huvudskyddsombud på Lövgärdesskolan.

Tio lärare har slutat på Lövgärdesskolan

De senaste två åren har fler än tio lärare slutat på Lövgärdesskolan. Redan i september krävde facket åtgärder mot den dåliga arbetsmiljön.

Läs också: Lövgärdesskolan - våld, hot och kränkningar

Lennart Hellsborn är lärare på Lövgärdesskolan och huvudskyddsombud för Lärarnas riksförbund i Göteborg.

- Situationen har under lång tid varit ohållbar i en del klasser, säger han. Vi har barn som är utåtagerande mot varandra och även mot lärare, vi har personal som varit långtidssjukskriven och det har varit svårt att hitta ersättare för dem.

Flera lärare har under hösten tydligt signalerat att allt inte stod rätt till. Många upplever att de inte får tillräcklig uppbackning för att kunna hantera situationen. En situation som inte hade behövt uppstå, enligt Lennart Hellsborn.

- De barn det handlar om är inte annorlunda än andra elever vi haft tidigare, säger han. Det handlar om att det behövs tas ett vuxenansvar. Vi hade inte suttit i den här situationen om bemanning och scheman hade planerats bättre, om vi hade kunnat få tag i rätt personal och gett dem förutsättningar som gjort att de vill stanna kvar.

Personalomsättningen på Lövgärdesskolan har varit stor. Bara de senaste två åren har fler än tio lärare slutat.

- Påfallande många av dem har tydligt uttryckt att en bidragande orsak till att de slutar är hur skolan leds och hur stadsdelen sköts, säger Lennart Hellsborn.

Han spårar roten till problemen bakåt i tiden till 2012, då Lövgärdesskolan gick från att vara en 6-9-skola till att bli en 4-9-skola.

- Det gjordes inga förberedelser för att ta emot sex klasser med yngre elever, utan de kom rakt in i en högstadieskola, säger Lennart Hellsborn.

Sammanslagningen var ett sätt att rädda skolan som drabbats av stora elevtapp, och Lennart Hellsborn ser i grunden inget fel i det. Men det hade behövts mer tid, resurser och framförallt bättre planering för att kunna ge så många yngre elever en bra start i sin nya skola.

Lennart Hellsborn tycker att det finns ett bra samarbete med områdeschef och sektorschef i stadsdelen, och att det finns en förståelse för allvaret i situationen.

- Det har anställts en del under hösten, men det blir inte automatiskt bättre med fler vuxna, säger han. Det viktiga inför nästa läsår är att vi får en bra tjänstefördelning och att vi blir bemannade på rätt sätt med behörig personal.

Han betonar att mycket på skolan fungerar bra. De stora problemen finns framför allt i ett par årskurser. Bland de äldre eleverna är det lugnare, och lärarna arbetar hårt för att få undervisningen att fungera.

I september uppmärksammade de båda lärarfackens huvudskyddsombud den bristande arbetsmiljön på skolan. Det handlade i stora drag om samma problem som tas upp i anmälningarna till Skolinspektionen. Redan då begärde lärarfacken ett skriftligt svar på vad stadsdelsförvaltningen tänkte vidta för åtgärder (en så kallad 66A).

- Den anmälan är levande i högsta grad, säger han. Om skolledning och stadsdelsnämnd inte tar tag i problemen och hittar en lösning blir vi tvungna att vända oss till Arbetsmiljöverket. Det skulle i så fall kunna utmynna i att skolan får ett föreläggande om vite.

Fakta: Tidigare problem

• Lövgärdesskolan har haft problem förr.

• Våren 2011 stängdes skolan tillfälligt efter "oacceptabla beteenden hos eleverna under en längre period".

• I december året dessförinnan hade lärarfacket slagit larm om våld och hot mellan elever och mot skolpersonal.

• Skolan hade 2011 tappat omkring hundra elever på några år. 2012 gjordes den därför om från en 6-9-skola till en 4-9-skola för att räddas kvar.

• Omorganisationen av skolan har fått kritik för att ha varit dåligt planerad och dåligt förberedd. Huvudskyddsombudet ser detta som en orsak till de problem som finns på skolan i dag.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.