Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Åklagaren visar under rättegången upp delar av en film där de två åtalade männen ska finnas med. Filmen är delvis maskad och man får se en man som stående på knä få halsen avskuren under organisationsmedlemmarnas högljudda rop.

Terrordömda göteborgarna döms igen

Hassan al-Mandlawi, 32, och Al Amin Sultan, 30, döms till livstids fängelse för terroristbrott. De anses ha deltagit i halshuggningen av två män i Syrien.Hovrätten fastställer därmed tingsrättens straff.

Avrättningarna skedde utanför staden Aleppo under våren 2013. I chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström material har tre filmsekvenser från händelsen utgjort den starkaste bevisningen.

Både al-Mandlawi och Sultan, som är bosatta i Göteborg, har medgett att de befunnit sig i Mellanöstern vid tidpunkten för brottet men i övrigt förnekat all medverkan i dubbelmorden.

De fälldes av tingsrätten och överklagade. Men den högre instansen, Svea Hovrätt, gjorde alltså samma tolkningen av framför allt bilderna i förundersökningen.

De ställs bortom all rimlig tvivel att det faktiskt är Hassan al-Mandlawi och Al Amin Sultan som syns i den grupp maskerade personer som skär halsen av bakbundna två män.

"Hovrätten slår också fast att avsikten med morden var att injaga allvarlig fruktan hos de som inte har samma åsikt som gärningsmännen. Rätten konstaterar vidare att gärningarna är sådana att de kan sägas allvarligt skada den staten och att de därigenom hör till de mycket allvarliga brott som ska bestraffas som terroristbrott".

Enligt åklagaren tillhörde al-Mandlawi och Sultan vid tidpunkten den terrorklassade organisationen Jabhat al-Nusra, en salafistisk jihadistisk rörelse som uppges vara en gren av al-Qaida.

Al Amin Sultans advokat, Hans Gaestadius, var besviken efter att ha läst den överraskande kortfattade domen (nio sidor) från hovrätten:

- Jag tycker inte rätten utvecklat varför man bedömt bevisfrågan som man gjort. Här saknas helt analys och resonemang kring den nya bevisning som ändå presenterats, hävdar Gaestadius.

Han tillägger:

- Vi hade hoppats att domstolen mer skulle ta fasta på metodiken i olika typer av bildjämförelser.

Enligt Hans Gaestadius är det troligt att han försöker få upp ärendet i Högsta Domstolen.

Detsamma säger hans kollega Lars Salkola, som företräder den krigsskadade och kraftigt rörelsehindrade Hassan al-Mandlawi.

- Att kunna peka ut två välkamouflerade män och säga att det här är det två tilltalade, så lätt kan man inte ta på den saken, säger Salkola till TT.

Åklagaren tycker i en kommentar att "domen känns bra och i någon mån lite vägledande för framtida utredningar".

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.