Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Svidande kritik efter Hero

Göteborgs kommun bröt mot lagen när ansvariga köpte boendeplatser för ensamkommande hos företaget Hero och får nu svidande kritik.

Social resursnämnd i Göteborg köpte boendeplatser hos företaget Hero för 125 miljoner
kronor. En siffra som enligt Stadsrevisionen skulle kunna ha blivit mycket lägre om nämnden hade följt lagen och begärt in anbud från andra aktörer.

– Jag hade inte sagt någonting om det hade handlat om 1,25 miljoner, men nu handlar det om 125 miljoner. Även om de bara hade pressat priset med 10 procent så hade det gett en besparing på 12,5 miljon kronor, säger Lars Bergsten, Stadsrevisionens ordförande.

Kritiken riktas i form av en anmärkning och är den strängaste kritiken revisionen kan utdela.

– Det är den term som kommunallagen anger att man kan använda sig av när stadsrevisorer ser så allvarliga och omfattande brister som vi nu har gjort. I det här fallet har Social resursnämnd inte gjort något rätt, listan av fel är lång.

Nämnden har alltså gjort sig skyldig till omfattande felaktigheter i samband med upphandlingar när det gäller boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. Visserligen tillåter lagen om offentlig upphandling så kallad direktupphandling, som skett i fallet med Hero, men då krävs en skriftlig motivering. Nämnden har också förlängt avtal med Hero i strid mot lagen.

Trots bristerna föreslår Stadsrevisionen att nämnden beviljas ansvarsfrihet.
Vad får Stadsrevisionens rapport för konsekvenser?
– I klartext ingenting, och det kan vara svårt för allmänheten att förstå. För även om nämnden får ansvarsfrihet kan man tycka att det borde hända någonting, men det är en politisk fråga, säger han.

Kommunalrådet Marina Johansson (S) är ordförande i nämnden.
– Vi tar den här kritiken på största allvar och har redan påbörjat arbetet med att säkerställa att vi i vårt arbete följer lagen, säger hon.

Enligt Marina Johansson fick nämndens politiker regelbundet muntliga garantier att de avtal som tecknades med Hero höll måttet juridiskt.

– I efterhand kan man konstatera att det inte räckte och att vi skulle ha begärt skriftlig dokumentation på att så vara fallet.

Det var i Uppdrag Granskning som det först avslöjades hur en högt uppsatt chef inom Social resursförvaltning, Veronica Morales, köpte boendeplatser för flyktingbarn hos företaget, samtidigt som hon ska ha erbjudits ett toppjobb inom norska Hero. Ett jobb som hon den 18 juni förra året tackade ja till. 

Riksenheten för korruption inledde en förundersökning med misstanke om mutbrott och trolöshet mot huvudman. I februari lades förundersökningen ned vilket innebär att det inte längre finns några misstankar om att brott ska ha förekommit.

Fram till november 2016 låg kostnaden för tomma platser hos externa företag eller organisationer på 175 miljoner kronor. Motsvarande siffra för Malmö landade på 14 miljoner kronor.  Bara under januari i år blev kostnaden för externa platser 8,6 miljoner kronor för Göteborgs kommun.

Enligt Marina Johansson är samtliga avtal med privata aktörer uppsagda och efter den 31 mars har kommunen inga kostnader för tomma sådana boendeplatser. Att kostnaderna i Malmö är så mycket lägre i Göteborg förklarar hon så här:

– Malmö hade till skillnad från Göteborg flera stora skolor som stod tomma och kunde användas, säger hon.

Kostnaden för tomma platser för hela 2016 slutade på 196 miljoner kronor totalt.

Läs också:
Göteborg säger upp avtalet med Hero
Tomma platser för miljoner

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.