Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Nere till vänster: Odling av bakterien MRSA. MNere till höger: E-colibakterier som producerar ESBL gör dem resistenta mot antibiotika.

Svår smitta spreds på SU

Vid en intensivvårdsavdelning på Östra sjukhuset inträffade smittspridning av två olika resistenta bakteriestammar samtidigt.

Enligt den lex Maria-anmälan som sjukhuset gjorde den 16 december upptäcktes spridningen i samband med screeningodlingar. Avdelningen var mycket hårt belastad och utökade därför undersökningarna till två gånger i veckan i stället för, som vid normalt läge, en gång per vecka.

Under en tvåmånadersperiod sommaren 2015 hittades sju patienter med den resistenta bakterien MRSA. Ingen av patienterna insjuknade och alla kunde skrivas ut från sjukhuset.

En del av personalen visade sig också bära på bakterien och fick därför tillfälligt stängas av.

Under samma tvåmånadersperiod upptäcktes, också nio patienter med ESBL-Carba. En person hade smittats av en nära släkting som tidigare vårdats utomlands och smittan spreds sedan inom avdelningen.

Personen som smittats först insjuknade och avled efter tio dagar.

- Det är oerhört beklagligt att sådant här inträffar inom vårt sjukhus. Men som det ser ut i samhället i dag finns alltid risk för att det inträffar, säger Görel Nergelius, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det är alltid oerhört allvarligt om sjukhuset upptäcker resistenta bakterier. I det aktuella fallet vet sjukhuset att den första patienten hade en anhörig som bar på bakterien.

- Vi kan aldrig leda det i bevis men sannolikt smittades övriga inom avdelningen, säger hon.

Resistenta bakterier smittar, liksom övriga bakterier, i de flesta fall vid direktkontakt, framför allt via personalens eller anhörigas händer, enligt Nergelius.

Sprids de lättare än andra bakterier?

- Nej, inte svårare heller. Däremot har alla patienter på en intensivvårdsavdelning nedsatt immunförsvar och då ökar risken att de blir sjuka.

Efter utbrottet har intensivvårdsavdelningen sett över sina städrutiner, utbildat städpersonalen och delvis förstärkt bemanningen, uppger chefläkaren.

- Vi jobbar också på att få bättre lokaler och på sikt förstärka bemanningen ytterligare.

- Efter utbrottet har inget positivt fynd gjorts.

Har ni haft något liknande utbrott tidigare?

- Ja, det har förekommit. Det senaste för två till tre år sedan.

Hur mår de patienter som smittades i dag?

- De kontrolleras fortlöpande men exakt hur det gått kan jag inte svara på.

Enligt SU informerades samtliga enheter som tog emot patienter från den aktuella avdelningen om utbrottet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.