Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

SU:s akut töms – en gång om dagen

Klockan 8.30 varje morgon ska akuten på Sahlgrenska vara tömd på patienter. De som ska läggas in ska ha flyttats till avdelningar – oavsett om där finns plats eller inte. Så tolkar vårdfacket den nya rutinen som infördes på måndagsmorgonen.

Systemet som börjat gälla i dag kallas eskaleringsrutin. Ledningsläkare och vårdplatskoordinator på akuten ska avgöra till vilken avdelning en inläggningsklar patient hör – och sedan inom 30 minuter skicka dit patienten. "Ansvaret gäller oavsett platssituation på aktuellt verksamhetsområde" heter det i instruktionen.

Blir patienter kvar på akuten över natten så kommer de att transporteras till vårdavdelning senast klockan 08.30. Vid det klockslaget ska akuten vara tömd.

Arbetsmiljöverket krävde åtgärder

Den nya rutinen införs efter att facken på akuten tidigare gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, som ledde till att verket krävde åtgärder.

Caroline Laursen är skyddsombud för sjuksköterskefacket Vårdförbundet på akuten. Hon säger att hon är "svagt förhoppningsfull" om eskaleringsrutinen, eftersom något måste göras.

– Rent egoistiskt, från akutens synvinkel, så ser vi naturligtvis en möjlighet att bli av med patienter som annars skulle bli liggande i upp till tre dygn hos oss. Och om man kan effektivisera utskrivningarna från avdelningarna så är det också bra, säger Caroline Laursen.

"Orsaken är bristen på sjuksköterskor"

Men hon ser också att för sjukhuset som helhet kanske inte mycket är vunnet.

– Orsaken till trycket på akuten ligger inte på akuten, utan på bristen på vårdplatser på avdelningarna. Och den beror i sin tur svårigheten att rekrytera sjuksköterskor. Om nu avdelningarna får fler överbeläggningar försämras arbetsmiljön och det kan bli ännu svårare både att behålla den personal vi har, och att rekrytera ny.

En liknande modell används redan på Östra sjukhuset, enligt Caroline Laursen. 

– Där lägger man in patienter oavsett om det finns plats eller inte. Men där har facken på medicin gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket på grund av den dåliga arbetsmiljön.

"En krislösning"

Eskaleringsrutinen är en krislösning från ledningens sida, anser hon:

– De måste ju göra något eftersom Arbetsmiljöverket ställt krav.

Can Altintasli är skyddsombud för Vårdförbundet på MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning. Där kommer en del av patienterna från akuten att läggas in. Eskaleringsrutinen har väckt oro, säger han:

– På en del avdelningar har kollegorna fått panik. Visst har rutinen vissa positiva drag men den har utarbetats i all hast, utan förankring hos medarbetarna.

"Nu tar man bort taket"

Can Altintasli beskriver läget på MAVA som redan väldigt pressat.

– Hittills har vi haft ett tak för överbeläggningar på 2, det vanliga är 1. Nu tar man bort taket. Sängar är inte problemet, de går att beställa. Men inte personal. Vi har redan sex vårdplatser stängda, bland annat på grund av sjuksköterskebrist.

Visst är det ett problem att patienter blir liggande i flera dygn på akuten, resonerar han.

– Men man löser ju inte problemet med helheten genom att bara lägga dem i en annan korridor, säger Can Altintasli.

Läkaren tvekar

Läkaren Valeria Castro fick stor uppmärksamhet när hon i början av året slog larm om situationen på akuten. Hon är en av de läkare som tjänstgör som ledningsläkare och hon har nyss valts till skyddsombud på medicin för Läkarförbundet.

– På grund av de farhågor som följt efter denna eskaleringsrutin har man tvärfackligt krävt en KARB (Konsekvensanalys/riskbedömning) som har utförts på alla medicinska enheter. Vi har därmed uppmärksammat arbetsgivare om riskerna med överbeläggningar för vår arbetsmiljö på vårdavdelningarna.

– Vi som ledningsläkare vill absolut inte orsaka sådana problem på avdelningarna. Läget där är redan mycket skört och vi måste måna om arbetsmiljön för de sjuksköterskor som är kvar och dessutom rekrytera nya.

På måndagen tjänstgjorde Valeria Castro inte som ledningsläkare. Men hon vet hur hon kommer att agera när hon gör det:

– Jag kommer inte att känna mig manad att överbelägga utan tak. Jag kommer att försöka identifiera patienter som skulle kunna utlokaliseras, alltså få en plats på en annan klinik än där de hör hemma. Det är inte idealiskt men det är bättre än inget och bättre än på akuten.

Och räcker inte det kommer hon att slå larm uppåt enligt den rutin sjukhuset har. Det innebär att kontakta bakjour, tjänsteman i beredskap och sjukhusdirektör.

Kan inte summera dagen

Göran Matejka är verksamhetsområdeschef och biträdande sjukhusdirektör på Sahlgrenska. När GP talar med honom sent på eftermiddagen kan han inte summera dagen, men säger att han fått veta att det fungerade bra på akuten på morgonen.

Var det alltså tomt på akuten vid 08.30?

– Man kan nog inte ta det så bokstavligt. Men patienter lämnade akuten så som det var tänkt.

Vårdförbundet tolkar det här som att taket för överbeläggningar försvinner. Stämmer det?

– Vår intention är inte att skapa överbeläggningar någonstans, det vill vi undvika. Men när det sker anhopningar av patienter på akuten vill vi sprida ut dem på fler enheter.

Göran Matejka säger att han ser eskaleringsrutinen som en del i ett större arbete efter krisen som uppstod i slutet av förra året.

– Vi har lyckats öppna fler vårdplatser efter helgerna, och vi jobbar intensivt med att försöka avlasta vårdpersonal från administration. Vi försöker också göra det attraktivt för sjuksköterskor och annan personal genom att skapa nya karriärvägar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.