Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

SU riskerar vite efter långa skift

I en tuff bemanningssituation beordrades ett antal sjuksköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset att arbeta dubbla pass, 15-17 timmar i sträck, enligt Vårdförbundet. Nu kräver Arbetsmiljöverket en rimligare arbetsbelastning.

Som GP tidigare har skrivit var situationen hårt ansträngd på framför allt Sahlgrenskas medicinavdelning i somras. För få sjuksköterskor i förhållande till antalet patienter gjorde situationen ohållbar, enligt Vårdförbundets huvudskyddsombud, Monica Djurner.

– Under tre veckor i augusti fick flera sjuksköterskor göra dubbla pass. Folk mådde så dåligt att de blödde näsblod och fick sömn- och koncentrationssvårigheter. Det var fruktansvärt. Vi larmade gång på gång, men arbetsgivaren gjorde ingenting, säger Monica Djurner.

Den dåvarande tillförordnade verksamhetschefen för område medicin på Sahlgrenska, Lars Möllgård sa då till GP att den höga arbetsbelastningen och ovissheten i bemanningssituationen skulle ses över, men enligt Monica Djurner gjordes inte tillräckligt mycket.

I stället gjorde Vårdförbundet tillsammans med övriga fackliga organisationer en anmälan till Arbetsmiljöverket, som den 11 september gjordes en inspektion. I veckan kom beskedet från Arbetsmiljöverket.

I en skrivelse till Sahlgrenska meddelar de att de överväger att besluta om ett föreläggande med vite.

– Om vi går vidare till ett beslut om föreläggande så kommer vi att lägga ett vite på det. Storleken på vitet har vi inte sagt någonting om i det här skedet. Rent generellt kan man säga att viten ska ha en sådan storlek att arbetsgivaren ska vilja göra åtgärderna, säger Pernilla Niia, sektionschef på Arbetsmiljöverket region väst.

De krav som Arbetsmiljöverket kan komma att ställa med ett vitesföreläggande handlar framför allt om arbetsbelastningen:

• Arbetsgivaren ska se till att bemanningen motsvarar antalet disponibla vårdplatser dygnet runt, både vad gäller antalet anställda och deras kompetens för arbetsuppgifterna.

• Rutiner ska tas fram för vilka åtgärder som ska vidtas när bemanningen avviker från behovet i antal eller kompetens.

• Arbetsgivaren ska säkerställa att personalen får sina raster under arbetspassen.

• Arbetsgivaren ska ta fram en handlingsplan för hur man ska lösa personalsituationen på kort och lång sikt och genom systematiskt arbetsmiljöarbete kontrollera att det råder balans mellan de krav som ställs och tillgängliga resurser.

– Det var en besvärlig period under tre veckor i somras som vi försökte lösa på olika sätt. Ett akutläge uppstod när tre sjuksköterskor samtidigt blev långtidssjukskrivna. Det var inget som vi kunde förutse. Nästan alla våra patienter kommer via akutmottagningen, vilket gör det svårt att stänga ner verksamhet, utan att det drabbar patienterna. Personalen gjorde en fantastisk insats under denna period. I dag är situationen mer under kontroll, säger Maria Taube Telemo, verksamhetschef för område medicin på Sahlgrenska.

– Jag vill i lugn och ro, läsa igenom Arbetsmiljöverkets skrivelse, innan vi inkommer med våra synpunkter. Därefter ska vi svara Arbetsmiljöverket.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har nu fram till den 18 november att svara på Arbetsmiljöverkets skrivelse.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.