Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Stor skillnad i vården efter förlossning

Vilken vård kvinnor erbjuds efter förlossning beror på var i landet de bor. På Östra sjukhuset råder så väl tids- som platsbrist vilket medför att familjer separeras och kvinnor lämnas vind för våg om de drabbas av psykisk ohälsa. I Borås och Varberg är situationen en annan.

Landets förlossningsvård är långt ifrån jämlik. Bara vid Göteborgsregionens förlossningssjukhus Östra, Södra Älvsborg och Varberg är skillnaderna för nyfödda och deras familjer stora.
– Vi ser behov av förändringar både när det gäller vården som bedrivs på sjukhusen och när familjen har kommit hem, säger Emma Lindgren, ansvarig utredare för Socialstyrelsens nya rapport Vård efter förlossning. 

Eva-Maria Wassberg är barnmorska och ledamot i den ideella föreningen Födelsehuset i Göteborg. Hon är inte förvånad över resultaten från den nationella kartläggningen.
– Att det ser väldigt olika ut kände jag till, men det är jättebra att det nu lyfts fram. Jag funderar ofta på varför födandet inte hedras som den magiska och vackra händelse det är, egentligen borde röda mattan rullas ut för kvinnor när de kommer till förlossningen, säger Wassberg.

LÄS ÄVEN: Bråttom hem sedan vårdglapp

Förlossningsvården vid Östra sjukhuset ligger sämre till inom flera områden jämfört med Varberg och Södra Älvsborg. I rapporten framgår att det råder både tids- och platsbrist vid Göteborgs förlossningssjukhus. Omföderskor uppmuntras till tidig hemgång, kvinnor får inte det amningsstöd de skulle behöva och det är inte sällan som mammor och nyfödda separeras vid komplikationer eller sjukdom som kräver intensivvård. 
– I dag kan vi erbjuda samvård i viss utsträckning, men i höst inför vi nya arbetssätt för att utveckla detta, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef för förlossningen vid Östra sjukhuset.

På Varbergs och Södra Älvsborgs sjukhus vårdas däremot nyförlösta och nyfödda alltid tillsammans. Else-Marie Sällman är vårdenhetschef för förlossningen i Borås. Hon tror att de stora skillnaderna till viss del kan bero på geografiska förutsättningar, men också hur kvinnohälsovård och barnsjukvård är organiserad.
– Om mottagningarna ligger under samma hatt kanske man har bättre samverkan och ser familjen lite mer som en helhet, säger hon. 

De tre sjukhusen skiljer sig även när det gäller möjligheterna för en pappa eller partner att stanna över natten på bb. I Borås och Varberg får familjer eget rum, medan det är långt ifrån en självklarhet på Östra. 
– Vi tycker givetvis att det är viktigt att hålla ihop familjer, men i nuläget klarar vi inte alltid att ge enkelrum till alla. Om ett år får vi ytterligare 16 bb-platser och då kommer vi kunna erbjuda fler partners att stanna kvar under hela bb-vistelsen, säger Corinne Pedroletti.

Femton procent av alla som föder barn drabbas av depression. Trots det har bara 16 av 43 förlossningssjukhus skriftliga rutiner för att hantera psykisk ohälsa. Enligt enkätsvaren från Östra informeras nyförlösta varken skriftligt eller muntligt om vart de kan vända sig vid psykiska besvär. Man följer heller inte upp om en kvinna beskrivit sin förlossningsupplevelse som negativ, vilket däremot görs i Borås och Varberg.
– När det gäller psykisk ohälsa samarbetar vi sedan i höstas med kvinnohälsovården, psykiatrin och närsjukvården i ett projekt för att få en samsyn och ett bättre omhändertagande av familjer med bekymmer, säger Annika Pehrsson, avdelningschef för bb i Varberg.

Trots att tjugo procent av alla nyförlösta har problem med amningen följer bara en av tre BB-avdelningar upp kvinnornas hälsa veckan efter hemgång. På Östra får inte alla kvinnor det stöd de skulle behöva på grund av tidsbrist. Inte heller det förvånar Eva-Maria Wassberg vid Födelsehuset.
– De positiva hälsofaktorerna av amning är stora för så väl mamman som barnet, ändå skär man ner på rådgivning och utbildningar kring amning i Västra Götaland, säger Eva-Maria Wassberg.

Moderatpolitikern Johnny Bröndt, ordförande i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, har inget klart svar på varför förlossningsvården på Östra skiljer sig från andra sjukhus. 
– Jag har förstått att man haft olika traditioner på olika sjukhus och i olika landsdelar. Vi behöver titta på varför det är sådana här skillnader och vad vi kan göra åt det, vården bör vara så likvärdig som möjligt, säger han. 
Sedan en tid tillbaka tillämpas tidig hemgång för omföderskor på Östra. Oppositionspolitikern Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande i SU-styrelsen, anser att tidig hemgång bör kombineras med hembesök, något som Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder nyförlösta.
– Det är viktigt för tryggheten. Samtidigt måste Sahlgrenska kompenseras ekonomiskt för befolkningsökningen i Göteborgsområdet för att kunna utveckla förlossningsvården. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.