Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Christine Olsson/TT
Bild: Christine Olsson/TT

Starkt stöd för obligatorisk barnvaccination

Stödet för att göra det obligatoriskt att vaccinera sina barn är starkt. Men omkring sju procent är emot idén. Och bland folk i barnafödande ålder är motståndet som starkast, visar en studie från SOM-institutet.

En överväldigande majoritet av svenska föräldrar, omkring 97 procent, väljer att vaccinera sina barn mot mässlingen, påssjuka och röda hund (MPR). Något som i dag är frivilligt och kostnadsfritt.

Det anses vara viktigt att komma över 95 procent för att minska risken för smittspridning. I ett 20-tal kommuner i landet når man inte upp till den graden.

– Totalt sett har vi en högre täckning, men i vissa delar av landet är det lägre, säger Björn Rönnerstrand, som gjort studien.

Det var också av den anledningen som den moderata riksdagsledamoten Sofia Arkelsten för ett drygt år sedan motionerade om att införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram.

Första gången frågan ställs

Men hur ser inställningen till obligatorisk vaccination ut?

Den frågan har SOM-institutet vid Göteborgs universitet ställt vid årets stora enkät som besvarats av 10 800 personer under hösten 2018. Det är första gången som SOM ställer frågan.

– Det är intressant för det handlar om statens maktutövning och individens ansvar för sin egen och andras hälsa, säger Björn Rönnerstrand.

Studien visar att tre fjärdedelar av svenskarna tycker att det är ett bra eller mycket bra förslag att införa obligatorisk vaccinering. Sju procent, tycker att det är ett dåligt förslag.

– Det här ligger i linje med de få tidigare internationella studier som gjorts, konstaterar Björn Rönnerstrand.

Tidningsläsare mer positiva

Enligt studien finns det ingen skillnad mellan personer som har utbildning inom hälsa och sjukvård eller ej. Mellan grupper som har barn i hushållet eller ej finns inte heller några skillnader.

Däremot finns det vissa skillnader när det kommer till ålder. Personer över 65 år är betydligt mer positiva än yngre.

Och personer som läser en morgontidning minst fem dagar i veckan än också mer positiva till förslaget än personer som läser morgontidning mindre än en dag i veckan.

– Personer som läser tidningen har kanske i högre grad tagit del av de utbrott som varit av mässlingen i Sverige och i Europa de senaste åren, säger Björn Rönnerstrand.

Personer som hyser förtroende för sjukvårdspersonal är också betydligt mer positiva, medan de som hyser lite förtroende är mer negativa.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.