Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Staden snart redo för Västlänken

Först nästa år väntas den riktiga byggstarten, men redan nu tas de första stegen till vad som ska komma att bli Västlänken. Runt om i Göteborg har ledningar börjat dras om – och snart ska de första träden flyttas.

Innan själva bygget av Västlänken kan starta måste platserna förberedas. På Kvarnberget och Korsvägen är förberedelserna redan igång. Där ska träden försiktigt flyttas till andra platser, innan de kan flyttas tillbaka efter att bygget av Västlänken är klart. Att flytta träden är inte helt okomplicerat.

– Kantstenar och beläggningar på marken ska tas bort. Sedan ska grenarna bindas upp innan de kan flyttas. Det pågår just nu på Kvarnberget och på Korsvägen. På Kvarnberget kommer mindre ledningar att behöva flyttas genom att vi skär en skåra i asfalten. Men det kommer inte att påverka trafiken något större på Kvarnberget, säger Ulf Angberg, kommunikationsansvarig för Västlänken.

På Korsvägen påverkas körfälten, där hålls det norrgående bilkörfältet närmast Universeum stängt mellan klockan nio på morgonen och klockan tre på eftermiddagen och arbetsområdet kommer att flytta sig i etapper. Gång- och cykelbanan kommer att hållas öppen under projektet. På Kvarnberget och Korsvägen förväntas förberedelsearbetet vara klart i slutet av månaden.

LÄS OCKSÅ: Västlänkens framtid avgörs i lagerlokal

LÄS OCKSÅ: Rätten tog busstur längs med Västlänken

Träd flyttas vid Centralen

Ett annat område där träden behöver flyttas är området runt Centralstationen.

– Även där ska träden flyttas bort. Så det kommer att bli som på Kvarnberget och Korsvägen, att vi tar bort kantsten och annat runt träden och förbereder dem för flytten. Träden här ska vara borta i mitten av november. Precis som alla andra träd som vi flyttar är de individuellt märkta och de kommer att tas väl om hand på sina nya platser i stan tills de kan flyttas tillbaka, säger Ulf Angberg.

Störst trafikpåverkan kommer det att bli i Haga och Östra Hamngatan. På fyra platser i Haga ska ledningar flyttas inför bygget. Arbetet kommer att ske etappvis även här, och startade under måndagen vid korsningen Södra Allégatan och Sprängkullsgatan. Därefter börjar arbetet på Haga Östergata, Skolgatan och Pusterviksplatsen. Där är arbetet planerat att vara avslutat den 27 oktober.

– Vi kommer att få leda om trafiken på de här platserna. Infarten till Haga Östergata från Sprängkullsgatan kommer att vara avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdena. Först och främst kommer vi att jobba där mellan sju på morgonen och fyra på eftermiddagen, säger Ulf Angberg.

LÄS OCKSÅ: Västlänken hotar hundraårigt hus

Stort arbete

Flytten av ledningar inför byggnationen av Västlänken är ett stort arbete. Både vattenledningar, elledningar och gasledningar behöver flyttas. Förutom i Haga kommer dessa ledningar även att behöva flyttas utmed Östra Hamngatan.

– Där startar arbetet den 16 oktober och det berör norra delen av Östra Hamngatan, från Brunnsparken och ner mot vattnet. Trafiken kommer att ledas om via Klädpressaregatan och Torggatan. Även gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om. Arbetet där är planerat att vara klart till den första december, när julhandeln börjar, säger Ulf Angberg.

Ser tidsplanerna ut att hålla på de olika platserna under hösten?

– Ja, det finns ännu inget som hindrar att det skulle bli klart i tid överallt, säger Ulf Angberg.

Enligt Västtrafik innebär inte de aktuella ledningsarbetena några förändringar i kollektivtrafiken utan kan på sin höjd orsaka någon försening.

Just nu pågår också förhandlingar i Mark- och miljödomstolen för att avgöra vilka villkor som ska gälla för byggnationen. Trafikverket söker där nödvändiga miljötillstånd då arbetet kommer att påverka grundvattnet. Under förhandlingarna uttalar sig också andra parter som berörs av byggnationen. 

Vissa av sakägarna har målet att på juridisk väg stoppa projektet helt – andra vill se till att mildra påverkan på närliggande fastigheter. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.