Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, har under onsdagens suttit i möten om hur staden påverkas av coronapandemin. Bild: Anders Ylander
Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, har under onsdagens suttit i möten om hur staden påverkas av coronapandemin. Bild: Anders Ylander

Staden på näst högsta nivån av krisberedskap

Göteborg rustar för att coronaviruset allvarligt kan hota delar av den kommunala servicen.
– Våra förvaltningar har nu gått in i det vi kallar läge 3 och skapat en krisledningsgrupp som håller ihop detta, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Under onsdagen höll kommunstyrelsens arbetsutskott ett möte om coronaviruset och hur pandemin påverkar kommunen. Samtliga ordinarie ärenden lades åt sidan. Inbjudna till mötet var kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Läge 3 innebär ”mycket allvarlig störning/kris som på ett tillfredsställande sätt inte kan hanteras inom ramen för berörda förvaltningars/bolags egna ansvarsområden och krisledningsorganisationer. Kräver stöd, samordning och/eller samverkan på central nivå.”

Men det är fortfarande nämnderna som beslutar om sina områden. I nästa steg, läge 4, centraliseras allt beslutande till en krisledningsnämnd.

– Då tar kommunstyrelsen över ledningen av staden. Det tror jag aldrig har skett tidigare. Det sker om det blir så allvarliga störningar att det är svårt för nämnderna att sköta sitt arbete. Men vi är inte där än. Det är viktigt att påpeka, säger Axel Josefson.

Bemanningen blir lidande

Under sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott informerade stadsledningskontoret och andra förvaltningar om vilka effekter som coronapandemin hittills har fått. Mycket kretsar kring bemanning, enligt Axel Josefson.

– Den absolut största utmaningen just nu är personalen. Det är många som är sjuka eller hemma med sjuka barn just nu. Jag tycker det är bra att man följer de riktlinjer som finns och stannar hemma om man är sjuk. Samtidigt innebär det att blir en ökad press på den personal som finns kvar. Det är svårt att få till bemanningen.

Kommunens förvaltningar har arbetat och fortsätter att arbeta med planering och förberedelser om krisen förvärras. Nu omfördelas resurser mellan förvaltningar. Kommunen ser även över möjligheten att få stöd eller hjälp från externt håll. Det kan handla om att försöka få människor som tidigare arbetat inom vård och omsorg men gått i pension att tillfälligt återinträda i tjänst, enligt Axel Josefson.

– Vi har också en dialog med de bolag och näringar som nu står inför stora varsel för att se om det kan finnas personal där som kan hjälpa till.

I dagsläget är det områden som äldreomsorg, hemtjänst, skolor och förskola som har det svårast med bemanningen

– Många göteborgare är helt beroende av detta. För oss är det viktigt att vi kan upprätthålla de funktionerna. Skulle vi inte klara barnomsorgen innebär det att barnen tvingas vara hemma. Då kommer även en av föräldrarna behöva vara hemma.

Vad skulle kunna föranleda att Göteborg går upp i den högsta nivån för krishantering?

– Det skulle till exempel kunna vara att personalförsörjningen blir svår att upprätthålla och vi får stor brister i våra leveranser till göteborgarna. Vi är inte i det läget idag. Min bedömning i dagsläget är att jag inte ser det som nära förstående.

Kommunen arbetar också med frågor om hur man bäst ska kommunicera viktig information, dels inom kommunen och dels till medborgarna. Då måste informationen finnas tillgänglig även på andra språk och på sätt som gör att till exempel syn- eller hörselskadade kan ta del av den.

Kommunen har också tagit fram en uppskattning av vad beslutet att förbjuda sammankomster större än 500 personer under 30 dagar kostar Göteborgs näringsliv.

– Det handlar om någonstans kring 200 miljoner. Hotell-, restaurang- och besöksnäringen är hårt pressade. Vi tittar närmare på olika åtgärder för att hjälpa dem. Det kan handla om att sänka eller skjuta på olika avgifter för att ge dem ett bättre kassaflöde, säger Axel Josefson.

Fakta: Göteborgs krishantering

Det högsta läget, läge 4, används vid ”extraordinär händelse”. Kommunen definierar det som ”kris som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kräver skyndsamma och omfattande insatser, stöd, samordning och samverkan på central nivå.”

Då blir kommunstyrelsen till krisledningsnämnd och bestämmanderätten i kommunen centraliseras till nämnden och nämndens ordförande, i det här fallet Axel Josefson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.