Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att vi berättar tar inte bort den negativa upplevelse vi bär med oss, säger Gitte.

"Som de upplevt det ska det inte vara"

SU har ökat bemanningen för att kunna ge bättre stöd till födande kvinnor. - Man ska känna sig trygg, det måste gälla i alla lägen, säger Henrik Almgren, chef för förlossningsverksamheten.

De senaste åren har barnmorskor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset flera gånger slagit larm om en allt för stressad arbetssituation. Enligt Rosa Sädås, barnmorska på Östra och ledamot i barnmorskeförbundet, är läget fortfarande pressat.

- Vi gör allt vi kan för att få förbättrade arbetsförhållanden, så att vi verkligen ska kunna stötta kvinnorna. Men som det är i dag är det fortfarande för högt tryck nästan hela tiden. Man kan inte bara se till det rent medicinska, flera studier visar att omhändertagandet och en närvarande barnmorska har stor betydelse, säger Rosa Sädås.

Även om nio av tio uppger i enkäter till SU att de fått ett bra bemötande i förlossningsvården finns även familjer som vittnar om det motsatta. Gitte och Roger är inte ensamma om att ha känt sig utsatta och otrygga på grund av platsbrist och personalens höga arbetsbelastning. Det är förlossningschefen Henrik Almgren medveten om.

- Vi har sett en förbättring men det finns fortfarande föräldrar som upplevt vården negativt och det beklagar jag verkligen. Alla som väljer att delge oss detta tas på allvar och vi använder deras upplevelser för att försöka förbättra vårt arbete, säger Henrik Almgren.

Vad gör ni för att bli bättre?

- Vi har bemannat upp våra förlossningsavdelningar med fler barnmorskor under året och det satsas resurser inom SU för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön på våra förlossningsenheter.

Kan man räkna med att det finns plats?

- Ja, absolut, det är vårt mål i varje enskilt läge. Sedan kan vi i enstaka fall, på grund av medicinska prioriteringar, tvingas hänvisa en kvinna till ett annat sjukhus.

Kan man räkna med att ha en "egen" barnmorska?

- Ja, i den aktiva delen av förlossningen ska man alltid kunna räkna med det. Men det ska även finnas adekvat stöd under hela förlossningen, svarar Henrik Almgren.

För Gitte och Roger är det viktigt att inte fler ska känna sig ovälkomna och otrygga på grund av att det inte finns plats och personal. Vad säger du till dem?

- Så som de upplevt det ska det inte vara, det ska inte fungera på det sättet, Jag beklagar verkligen att de haft en negativ upplevelse, för det är en livsupplevelse och vår uppgift är att göra den så bra som möjligt. Vi jobbar med de här frågorna hela tiden och vårt yttersta mål är hög säkerhet och ett gott bemötande. Man ska känna sig trygg, det kan vi inte kompromissa med.

Men arbetssituationen för barnmorskorna beskrivs fortfarande som pressad. Hur ser du på det?

- Det är en akutverksamhet så det är naturligt att det blir pressade lägen. Men vi arbetar hela tiden med att tillsätta resurser efter behov. Har vi ett inflöde av kvinnor som ska föda som överstiger det vi planerat så omfördelar vi resurserna så fort vi kan, säger Henrik Almgren, chef för förlossningsverksamheten inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hör av dig!

Har du märkt av att förlossningsvården är pressad?

Mejla gärna dina erfarenheter till [email protected]

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.