Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Snygg skyskrapa gick hem hos juryn

En 21-våningsskrapa länkas till ett 10-våningshus av en trevåningsbro. Så kan man kort presentera det vinnande förslaget på hur Sahlgrenska och Medicinareberget ska knytas ihop.

– En extremt smickrande arkitektur, säger Arve Nyhus ordförande i den jury som under fyra heldagar samlades i ett mötesrum på Sahlgrenska.

På väggarna i mötesrummet hängde de fem förslagen på bygget som ska överbrygga Per Dubbsgatan och knyta samman Sahlgrenska med universitetet på Medicinareberget.

– Det fanns ingen uppenbar vinnare på möte nummer ett. Inte heller på möte nummer tre. Men efter hand utkristalliserade sig en ganska samlad uppfattning hos alla jurymedlemmarna, berättar Arve Nyhus, juryns ordförande och även ordförande i SveaNor, en av investerarna i projektet.

 

"Flöden" heter förslaget från Sweco och Arkitema Architects, som till slut samlade en enig jury till beslut. 21 våningar på Medicinareberget och 10 våningar på sjukhussidan ska kopplas samman med en trevåningsbro över Per Dubbsgatan.

– Förslaget har extremt hög estetisk kvalitet, säger Arve Nyhus.

I sin motivering skriver juryn att höjden på byggnaden på Medicinareberget och det övertygande formspråket manifesterar ambitionen om "en arena för forskning och vård i världsklass".

– Det är ett modernt bygge som kan locka världens forskare.

Arve Nyhus berättar att det starka visuella intrycket var uppenbart redan från början, men att man under juryarbetet också upptäckte att förslaget stack ut som mest robust.

– Det finns en inbyggd flexibilitet i förslaget, som gör att huvudidén kan behållas även om förutsättningar förändras längs vägen.

 

I Sahlgrenska Life, som det nya bygget kallas, ska tre kulturer samsas, forskarvärlden, sjukvården och näringslivet. Arve Nyhus konstaterar att det är många viljor som kommer att ställas mot varandra i byggprocessen.

– Projektet är en logistisk utmaning rent byggtekniskt. Men det är inte omöjligt. Den stora utmaningen ligger just i att samordna dem som ska använda huset.

SveaNor är tillsammans med Hemsö, som till stor del ägs av tredje AP-fonden, de stora finansiärerna i projektet Sahlgrenska Life. De samverkar i projektutvecklingsbolaget Vitartes, som gör stora investeringar i byggprojekt med koppling till sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv.

 

I tio dagar kan juryns beslut överklagas, sen drar ett detaljplanearbete igång där stadsmiljön runt Sahlgrenska sjukhuset förändras. Mot slutet av 2018 räknar man med att frågan kan ha nått byggnadsnämnden.

– Någon gång slutet av 2018 och början av 2019 kan vi nog börja bygga, tror Ida Lennartson på Statsbyggnadskontoret.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.