Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Snabba ryck om kranarna säljs

Kranarna ska vara borta om sex veckor och planen är att sälja flytdockorna under mars. Nya intressenter vill återuppta varvsverksamheten. Men miljötvisten kan avgöra varvets framtid.

Det mesta av maskiner och varvsutrustning på Damen Shiprepair Götaverken har sålts. På torsdag kan det bli klarhet i frågan om framtiden för de fem portala svängkranar på Götaverken som ligger ute för anbud. I auktionen ingår att likvidatorn ställt som krav att kranarna säljs på plats men ska demonteras och fraktas bort inom sex veckor. Det är under den förutsättningen hugade spekulanter lägger sina bud.

Men om buden inte når över det så kallade reservationspriset, som är hemligt, blir det inget klubbslag vid auktionen. Likvidatorn, advokat Morgan Hallén, tvingas börja om. Kanske blir det enskilda förhandlingar med budgivare.

- Det tas mängder av kontakter med mig angående kranarna. Jag kommenterar inget av innehållet. Just nu gäller att kranarna ska bort inom sex veckor om buden hamnar över reservationspriset, säger Morgan Hallén.

Samtidigt förhandlar han om en försäljning av Götaverkens två flytdockor.

- Vi har två parter kvar som under en tid konkurrerar med varandra. Vi kommer sannolikt att under mars skriva avtal med båda parterna, alternativt säljer vi båda dockorna till en av parterna.

Damen Shiprepair Götaverken har i dag ett hyreskontrakt för varvsområdet som löper ut i slutet av 2020. Så länge man vill och betalar hyran, cirka fyra miljoner kronor per år, kan man stanna.

- Jag har en egen tanke om när vi ska lämna varvet, men den behåller jag för mig själv. Vi får se vart det här tar vägen i relation till fastighetsägaren och myndigheter vad gäller miljöfrågan, säger Morgan Hallén.

Lena Andersson, vd för kommunala Älvstranden Utveckling AB som äger marken, ser gärna ett snabbt avslut på hyresavtalet.

- Jag önskar att hyresavtalet med Götaverken avslutas nu vid halvårsskiftet. Det skulle öppna för diskussioner med företag som visat intresse att fortsätta varvsverksamheten. De som visat intresse har egna flytdockor som skulle flyttas till Göteborg.

- Min förhoppning är samtidigt att frågorna om ansvar och insatser kring kraven på sanering av bottnen från miljögifter kring varvet, ska vara lösta under året. De intressenter som vill starta en ny varvsverksamhet kan friskrivas från ansvar att delta i saneringen, säger Lena Andersson som inte har några planer på hur området ska användas om det inte blir fortsatt varvsverksamhet.

I november ställde mark- och klimatnämnden krav på Götaverken att snabbt sanera bottnen kring varvet från miljögifter. Kraven omfattar även tidigare ägare till varvet. Bland de inblandade har prislappen på saneringen varierat mellan 100 och 800 miljoner kronor.

Sedan Götaverken överklagat miljöförvaltningens krav och den formella handläggningen, pågår nu en prövning i länsstyrelsen. I mitten av mars ska miljöförvaltningen lämna synpunkter på överklagan. Därefter har länsstyrelsen sex månader på sig att ta ställning till överklagan.

- Vår utgångspunkt är att föreläggandet om miljösanering måste undanröjas och förnyas. För att Götaverken ska kunna göra gällande sin rätt i denna del så tvingas varvet att göra egna miljöutredningar. De extremkrav som miljöförvaltningen ställer på sanering omöjliggör en fortsatt varvsverksamhet i Göteborg, säger Morgan Hallén, likvidator av Damen Shiprepair Götaverken.

Fakta: Avveckling av Götaverken

Holländska varvskoncernen Damen Shipyard Group, med 32 varv och 8 000 anställda, övertog år 2000 Cityvarvet och reparationsvarvet fick namnet Damen Shiprepair Götaverken.

Efter tunga förluster 2011–2013 och neddragning av verksamheten beslöt ägaren våren 2014 att avveckla verksamheten som då hade 65 anställda.

Parallellt med den pågående nedläggningen av varvsverksamheten, med utförsäljningen av de två flytdockorna, kranar och all annan varvsutrustning, intensifierades under hösten frågan om saneringen av miljögifter kring varvsområdet.

Miljö- och klimatnämnden beslöt i november att rikta krav mot Damen Shiprepair Götaverken att snabbt sanera bottensediment kring varvet från miljögifter.

Även mot tidigare ägare av varvet, Celsius med sitt ursprung i Svenska Varv och Volvo Real Estate Group, finns krav att ta ett solidariskt ansvar för saneringen av miljögifter.

Samtliga tre aktörer i miljöfrågan har i ett första skede vänt sig emot de krav som miljö- och klimat ställt på sanering av miljögifter i bottenområdet kring Götaverken.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.