Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skräckbilden visar ett Göteborg under vatten

Om inte klimatförändringarna stoppas riskerar hela Älvstaden att svämmas över.

Hela Bananpiren, området runt Operan och Kvillestaden under vatten. Det blir resultatet om havsnivån stiger 2,3 meter jämfört med dagens normala nivå. Det kan låta mycket men scenariot är inte otänkbart – under stormen Gudrun 2005 låg vattnet på 1,7 meter över normalnivån under en knapp timmes tid.

– Det varierar hur det ser ut i de här områdena men ofta är det lermark och gamla vass- och våtmarker som är uppfyllda med fyllnadsmassor, något man började med redan på 1800-talet, säger Karin Bergdahl på Stadsbyggnadskontoret.


Anpassa till höjda nivåer
Ett av målen i det pågående projektet River City Gothenburg, som ska dra upp riktlinjerna för en framtida hållbar älvstad, är att anpassa staden till höjda vatten­nivåer vid klimatförändringar men också att minska stadens påverkan på klimatet.

– Det är precis det här vi måste ta hänsyn till och jag har sett spännande skisser med flytande hus och hus på pålar. Problemet är infrastrukturen in till de här områdena om vattnet stiger. Och vissa områden, som Gullbergsvass, kanske inte alls ska bebyggas eftersom det skulle bli ett svårt och dyrt projekt, säger Kia Andreasson, miljöpartistiskt kommunalråd.


Golvnivån har höjts
2003 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att den globala uppvärmningen och risken för översvämningar ska tas med i den kommunala planeringen av nya bostads- och industriområden. Men att förstärka Göteborgs befintliga delar vid höga vattennivåer genom att till exempel bygga vallar och höja kajkanterna skulle kosta miljarder.

– Det man gjort hittills är att höja den lägsta golvnivån vid nybyggnationer som ligger i riskzonen, i nuläget ligger den nivån på en meter över högsta högvattennivån, säger Karin Bergdahl.

En vattennivåhöjning hotar även infrastrukturen och el- och vattenförsörjningen. Göta älv försörjer 700 000 personer i Göteborg och andra kommuner med dricksvatten och översvämningar på jordbruksmark kan dra med sig föroreningar, till exempel parasiter som kan orsaka sjukdomar.

– Detta skulle innebära att vi får en sämre tillgång på råvatten av bra kvalitet och vi har därför börjat installera nya reningsfilter på våra vattenverk, säger Henrik Kant på Göteborg Vatten.

Hur medborgarna, bor, reser och konsumerar är faktorer som alla påverkar miljön och en stor utmaning väntar vid skapandet av en fossilfri stad. För en hållbar miljö behöver växthusgaserna i Sverige de närmaste 40 åren minska till en femtedel av dagens utsläpp.

– Vi måste få ihop en helhet i det ekologiska perspektivet. Och i nya byggplaner anser jag det inte självklart att alla har bil. Tiden är mogen för ett annat sätt att tänka och vi har föreslagit exempelvis bilpooler som ett alternativ, säger Kia Andreasson.

Fredrik Hedenus är forskare vid energi och miljö på Chalmers:

– Vi behöver energieffektivisera både industrin och transporterna. Bilarna bör i större utsträckning drivas med miljövänliga drivmedel som el och biobränsle och i framtiden också med vätgas, säger han.


Energin viktig
Men också bebyggelsen är en nyckelfråga om Göteborg ska kunna begränsa sin klimatpåverkan. På lång sikt är det tänkt att 40 000 nya arbetsplatser och 30 000 nya invånare ska finnas här.

– Även när det gäller bostäderna krävs energieffektivisering. Fjärrvärme är ett smart sätt som tar till vara restvärme men det finns även värmepumpar, biobränsle och solpaneler. Det klimatsmarta One Tonne Life-huset vid Svenska mässan är ett bra exempel på hur vi kan bygga, säger Fredrik Hedenus.

Han menar att klimatfrågan är mer än fossila bränslen. 25 procent av människans klimatpåverkan kommer från matproduktionen.

– Det går åt tio gånger mer mark för att producera ett kilo kött än exempelvis ett kilo bönor, och därför måste vi även minska metangas­utsläppen från korna.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.