Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Skolorna i Göteborg med låga resultat – ”Kommunen gör för lite”

Kommunerna har länge känt till vilka skolor som haft låga kunskapsresultat – men inte gjort tillräckligt. Det slår Skolinspektionen fast i en kritisk granskning av 28 svenska skolor. Här är skolorna som berörs i Göteborg.

Granskningen har pågått i tio år och presenterades på måndagen i en omfattande rapport.

Skolinspektionen har granskat 28 utvalda grundskolor i hela landet där det under lång tids funnits kunskapsbrister hos eleverna. Skolorna har haft en hög andel elever som inte nått godkända betyg i alla ämnen.

Fem grundskolor i Göteborg finns med bland de 28 på listan:

Gårdstensskolan, Gamlestadsskolan, Nytorpsskolan, Utmarksskolan och Vättleskolan.

Riktade insatser saknas

Skolinspektionens skarpa kritik i rapporten är att huvudmännen, oftast kommunerna, inte gjort tillräckligt för att vända trenden med långvarigt låga kunskapsresultat – trots att man känt till problematiken under lång tid. Vanligtvis är det riktade utvecklingsinsatser som saknas, visar rapporten.

– Mot bakgrund av skolsegregation och de utmaningar många skolor har, är det av största vikt att skolornas särskilda behov synliggörs, betonar Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen.
Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Enligt inspektionens digra sammanställning är det bara ett fåtal av de granskade huvudmännen som aktivt genomför ett systematiskt förbättringsarbete tillsammans med skolornas personal.

I sin kritik konstaterar Skolinspektionen att rektorerna på de utsatta skolorna med låga resultat inte fått till tillräckligt stöd.

– Skolor med långvarigt svaga resultat behöver ett starkt stöd från huvudmännen för att kunna vända resultat. Situationen är många gånger komplex. Ändå kan vi konstatera att skolor med långvarigt låga resultat ofta får samma stöd från huvudmännen som skolor med goda studieresultat, säger Helén Ängmo.

Mer stöd till rektorn

Inspektionen konstaterar att för att man ska kunna komma till rätta med problemen med långvarigt låga kunskapsresultat så måste kommunerna ge rektorerna tillräckligt goda förutsättningar. Enligt inspektionen brister många kommuner i ansvar och genomför inga riktade utvecklingsinsatser. Istället hamnar huvudansvaret på rektorer och lärare. Inspektionen skriver:

”Därmed missar huvudmännen att arbeta för att alla elever ska kunna lyckas och styr inte mot skolans nationella mål. Vi ser också att den historiska bilden om de långvariga resultaten saknas.”

– När kunskapsresultaten varit låga under så lång tid är det viktigt att huvudmän, rektorer och lärare tillsammans utvärderar vilka insatser som gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling, säger Karin Lindqvist, vid Skolinspektionen som varit med och författat rapporten. Hon fortsätter:

– Det handlar både om att förbereda elever för ett liv som aktiva och ansvarskännande medborgare och att förbereda eleverna för arbetsmarknaden eller vidare studier, säger hon.

Fler skolor i Västsverige

I granskningen har 28 skolor hos 18 huvudmän ingått. I 26 av skolorna är det kommunen som är huvudman, i två fall handlar det om enskild huvudman.

Ytterligare fem västsvenska grundskolor finns med på listan:

Gullstensskolan i Gullspång, Bengtsgården i Bengtsfors, Fuxernaskolan i Lilla Edet, Viskaforsskolan i Borås, samt Sylteskolan iTrollhättan.

LÄS MER: Här är skolorna som slipper spara i år

LÄS MER: Här är Göteborgs mest populära skolor

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.