Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Skolorna i Göteborg blir större

Göteborg ska få färre och större skolor. Därmed kan också avståndet till skolan öka.
Samtidigt ska indelningen av olika årskurser göra att elever inte tvingas byta skola när de börjar mellanstadiet.

Skolorna i Göteborg ska bli större. Det står klart efter att grundskolenämnden klubbat en ny organisation för skolan.

Utredningen tillsattes för att förbättra förutsättningarna för att öka kvaliteten i undervisningen och tanken är att skolorna ska få bättre möjlighet att utveckla verksamheten på skolan.

LÄS MER: Skolvalet: Majoritet har inte fått igenom överklagan

Enligt förvaltningen behöver skolorna ha ett visst elevantal, för att kunna organiseras på ett bra sätt. Det handlar om att rektorer ska kunna leda skolan på ett bra sätt.

Större skolenheter väntas öka möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv skola. Samtidigt kan avståndet till skolan i genomsnitt bli längre.

LÄS MER: Skolorna det går bäst och sämst för ekonomiskt

En mängd skolor i staden hade stora underskott vid årsskiftet och i år genomförs nedskärningar på en rad skolor.

Genom större skolenheter ska det alltså bli lättare att klara ekonomin. Det handlar om att större enheter som också har en enhetlig stadieindelning gör det enklare att bemanna skolorna effektivt.

LÄS MER: Nya regler: Elever tvingas ansöka för att gå kvar i egna skolan

LÄS MER: Ministern om hur skolvalet kan göras om

I utredningen dras slutsatsen att storleken på skolenheter spelar roll och att det är tydligt att de måste ha en viss volym för att vara ”organisatoriskt bärkraftiga.”

Målet är att alla undervisningslokaler ska ha plats för minst 30 elever i alla årskurser, att förskoleklass till årskurs 6 ska ha 600 elever och årskurs 7-9 500 elever. Dock kan undantag göras vid behov.

L, M, MP, S och V drev också igenom att hänsyn ska tas till lokala behov när skolornas storlek planeras.

– Varje sammanslagning eller klustring av skolan ska beredas politiskt i ett tidigt skede, med ordentliga risk- och konsekvensanalyser. Det perspektivet finns hela tiden med, säger Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), ledamot i grundskolenämnden.

Arbetet med att slå samman skolenheter och skapa grundsärskoleklasser som täcker alla årskurser i alla utbildningsområden börjar under hösten 2020 och ska vara klart till höstterminen 2021.

Helene Odenjung (L), ordförande i grundskolenämnden, säger att det handlar om att förbättra förutsättningarna för både pedagogik och ekonomi, och att slå ihop skolenheter och bygga nytt – inte att riva skolor.

Färre skolval

I flera artiklar har GP rapporterat om elever som inte får gå kvar med sina klasskamrater utan tvingas byta skola när de börjar mellanstadiet till hösten. Men framöver kommer skolvalet bli färre, när skolenheterna blir mer sammanhållna.

Under 2021/2022 börjar det arbetet, som går ut på att organisera enheterna i sammanhållna stadier, så att förskoleklass till årskurs ett blir en enhet och högstadiet en annan.

Det betyder att skolval enbart görs i förskoleklass och årskurs sju, om inte eleverna själva vill byta skola.

Enligt Helene Odenjung skapar det också kontinuitet när det gäller stödinsatser för elever i behov av stöd och hjälp.

– Det var aldrig avsikten att det skulle bli ett val mellan alla stadier. Nu samlar vi ihop enheterna, och gör det mer enhetligt och tydligt för alla, säger hon.

Skolenhetsutredningen ska:

  • Ge förslag på hur organiseringen av skolenheterna kan förbättras och bli mer effektiv.
  • Ge möjligheter till ökad likvärdighet för eleverna
  • Förbättra möjligheterna till en ekonomi i balans för skolenheterna
  • Ge starkare stöd till skolenheternas ledning
  • Ökat samarbete och lärande bland medarbetarna på skolan

LÄS MER: Skolunderskottet: Se hur det går för din skola

LÄS MER: Stålbad väntar för kommunala skolor i Göteborg

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.