Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anna-Lisa Gustavsson och Erik Höglund.

Skärpta riktlinjer ska ge äldre bättre vård

Skärpta riktlinjer, obligatorisk nattbemanning och möjlighet för boende och anhöriga att lättare få uppföljning. Det vill Socialstyrelsen införa genom nya föreskrifter för äldrevården.

I april lämnade Socialstyrelsen ett förslag till regeringen, som går ut på att skärpa de riktlinjer som finns för bemanningen inom äldrevården. Enligt förslaget ska alla äldreboenden "ha bemanning efter de äldres individuella behov" samt ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken service och omsorg de ska få. Det finns i dagsläget inga krav på nattlig bemanning. Det är upp till kommunerna att avgöra.

Enligt Erik Höglund, avdelningschef för regler och behörighet på Socialstyrelsen, finns det många brister i dagens äldreomsorg. 2010 gjorde Socialstyrelsen en inspektion på 98 demensavdelningar, och då saknades nattlig bemanning på 60 procent av dem. Han menar också att vården inte är tillräckligt individanpassad.

– Det vi ser är att boenden kanske använder onödig sömnmedelshantering för att de boende ska kunna sova på nätterna, i stället för att ha bemanning och tillsyn. Tiderna är inte flexibla. Man kanske måste gå och lägga sig tidigt i stället för sent. De boende mallas in i ett system som inte är från den enskildes behov. Alla får samma, säger han.

– Och i många fall får de boende ta seden dit de kommer. Du ska anpassa dig efter ett personalschema, vilket leder till att alla äter samtidigt och går och lägger sig samtidigt. Vi vill vända på det, för att kunna efterleva socialtjänstlagens krav där den enskildas behov ska ligga till grund, säger han.

Genom ett stramare regelverk vill man att det ska finnas tydligare, nationella riktlinjer. Socialstyrelsens förslag har dock mött motstånd hos bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som menar att det kommer bli administrativt tungt och byråkratiskt med de nya riktlinjerna.

– Det är självklart att vi ska ha rätt bemanning på äldreboenden, säger Greger Bengtsson, ansvarig för äldreomsorgsfrågor på SKL. Det vi motsätter oss är att förslaget detaljstyr.

Omsorg efter individens behov och nattlig bemanning, är det verkligen att detaljstyra?

– Det finns ingen som har något emot detta, när det låter så. Men det de menar, när det konkretiseras, kommer det att leda till att vården blir dyrare, mer stelbent och byråkratiserad. Det tvingar fram en bemanning på nätterna som många gånger inte behövs, och som kunde göra bättre nytta på dagtid. Med hjälp av modern teknik, bra arbetsmetoder och genom att sätta individens behov i fokus kan vi få en bättre och flexiblare äldreomsorg.

SKL vill använda de resurser som administrationen skulle ta direkt till bemanning och verksamhetsutveckling. Socialstyrelsen menar dock att reglerna behövs.

– Vi tycker att det är rimliga, basala krav och nödvändigt för rättsäkerheten att veta vad jag som boende har rätt till. Att kommunen följer upp att omsorgen fungerar och bemanning dygnet runt är basala krav som måste få kosta, säger Erik Höglund.

Förslaget är nu skickat till regeringen för att utredas.

Fakta: Socialstyrelsens nya riktlinjer

Varje äldreboende ska ha personal dygnet runt.

Socialstyrelsen rekommenderar att personalen på äldreboendena har minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg om äldre.

Det ska finnas tydliga beslut om vilken service och omvårdnad varje person som flyttar till äldreboende ska få. Boendena ska ta fram en plan för hur och när insatserna ska genomföras, och bemanna efter det. Socialnämnden måste sedan regelbundet följa upp att den äldre får den omsorg hon eller han har rätt till.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.