Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Sjumilaskolan ger lärarna ultimatum

Sjumilaskolans lärare får nu ett ultimatum från skolledningen på Västra Hisingen. Skriv på – eller lämna skolan. Lärarna ska förbinda sig att följa 33 punkter.

Som GP tidigare rapporterat har Sjumilaskolan ålagts med vite på 1,4 miljoner från Skolinspektionen om skolan inte åtgärdar en rad brister. Skolan har också länge haft problem med en otrygg arbetsmiljö och låg måluppfyllelse.

Ledningen har nu tagit fram en handlingsplan. Lärare, bibliotekarier, rektorer med flera, fick vid ett arbetsplatsmöte förra veckan ta del av en handlingsplan med utförliga förändringar inom sina tjänsteuppdrag. Budet var att antingen acceptera förändringarna eller lämna Sjumilaskolan för omplacering.

När GP ringer runt till fem av lärarna på skolan är samtliga upprörda och vill vara anonyma:

- Det känns som ett slag i ansiktet. Att de inte inser allt vi försöker med och gör på skolan.

- Det här är en form av indirekt uppsägning. Antingen rättar ni in er i ledet eller så kan ni dra.

Lärarnas tillkomna uppdragsbeskrivning består av 33 punkter där en punkt handlar om att två veckotimmar ska gå till resurstid för "elever i behov av särskilt stöd". Det är bra, berättar en lärare, men det ökar arbetsbelastningen som redan är hög och tar tid som varit öronmärkt till planering. Andra positiva delar av uppdragsbeskrivningarna som tas upp är att lågstadiegrupperna får mer personal. Grunden för lärarnas kritik är att beslutet tagits bakom deras ryggar.

Liknande åtgärder togs 2013 när även Gårdstenskolan hade stora problem och en stor del av personalen valde då att lämna. Facket och många lärare var kritiska till hur det sköttes men Gårdstenskolans ledning ansåg att det löste många problem.

Läs också: Gårdstensskolan utannonserade alla tjänster.

Läs också: Kritiserad skola uppfyller kraven.

Päivi Malmsten är områdeschef i Västra Hisingen och vill vara tydlig med att ingen förlorar sin tjänst utan att man matchas mot andra tjänster i stadsdelen. Hon har varit med och tagit fram handlingsplanen för Sjumilaskolan.

- Vi ser att risken finns att vi blir av med kompetenta lärare här. Men organisationen på Sjumilaskolan är spretig, om vi inte gör någonting som är annorlunda så blir eleverna lidande, säger hon.

Stadsdelsledningen och Päivi Malmsten ser att skolan i snart tio år har haft problem som till stor del handlar om att personal drar åt olika håll. Det syns inte minst i Skolinspektionens rapport, menar Malmsten.

Läs också: "Vi fick välja mellan att göra matte eller se på film"

Som GP rapporterat om tidigare har rektorerna på Sjumilaskolan fått kritik från lärarna. Som svar på det har en av rektorerna, Hamid Zafar tidigare sagt att skolan behöver enas: "Saker och ting måste ställas mycket mer på sin spets, ett slags kontrakt mellan lärarna på skolan."

Några lärare som GP pratar med säger att de nya handlingsplanerna handlar om att skolledningen på ett effektivt sätt vill bli av med personal. Men områdeschef Päivi Malmsten är av en annan uppfattning.

Är det också ett sätt för er att göra er av med personal?

- Nej det handlar om att vi ska få en tydlighet i organisationen för elevernas skull.

Lärarförbundet är inkopplat i ärendet men vill inte kommentera då diskussioner pågår. Personal på Sjumilaskolan har fram till den 11 april på sig att ta ställning till om de ska acceptera handlingsplanen och uppdragspunkterna.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.