Sex misstänks ha sålts i massagesalong

Sex misstänks ha sålts i en massagesalong, och kvinnorna som arbetade på salongen ska även ha bott där. Det här är bara en av nio förundersökningar om koppleri som polisen i region väst inlett 2015.

Under det senaste året har polisen utrett flera fall av koppleri i Västra Götaland och Halland. Ett av de nio fall som har utretts i regionen riktas misstankarna mot en massagesalong. Salongen ska ha använts som lokal för att sälja sexuella tjänster. Kvinnorna som ska ha sålt sex, ska även ha bott i salongen.

Polisen i Region Väst, som innefattar Västra Götaland och Halland, inledde nio förundersökningar om koppleri 2015. I åtta av fallen handlar det om svenska män som utnyttjat kvinnor. 

Endast två av de nio kopplerifallen har lett till fällande domar, däribland en 33-årig man som dömts för att utnyttjat en 29-årig kvinna med intellektuell funktionsnedsättning.

Förundersökningar lades ned

Under 2015 genomförde Region Väst fem förundersökningar om människohandel för sexuella ändamål. Ett av de fallen lämnades över till region Skåne och rörde sex flickor mellan 13 och 15 år. De övriga fyra förundersökningarna lades ned eftersom man inte såg att det gick att komma vidare med fallen.

Det gällde bland annat misstankar om att en 28-årig kvinna från Ryssland utnyttjades för prostitution på olika hotell i Göteborg:
"Utredningen tydde på att kvinnan såldes via en förmedling i St. Petersburg som tog 50 procent av inkomsterna. Resten fick kvinnan behålla. Kvinnan utsattes för hot och misshandel bland annat i Oslo, men ville eller vågade inte samarbeta med svensk polis eller andra myndigheter. Sexköparna dirigerades till rätt adress via sms som de fick från kontaktförmedlingen i S:t Petersburg. Förundersökningen lades ner av Polismyndigheten då kvinnan inte ville samarbeta och gärningspersonerna var okända."

Många fall av människohandel

Femton ärenden om människohandel för andra ändamål än sexuella har också utretts av polisen i Region Väst. Av dem har tolv förundersökningar lagts ned. Flera fall handlar om människor som lockats till Sverige under falska förespeglingar om att de skulle få jobb, men väl här utnyttjas på olika sätt.

Ett uppmärksammat ärende handlar om två bröder som tvingat fem personer från Bulgarien att tigga åt dem. Bröderna dömdes till tre respektive tre och ett halvt års fängelse. 

I rapporten framgår även att polisen i Region Väst utrett 76 olika brott om köp av sexuell tjänst. I de flesta fall handlar det om män som köpt sex av kvinnor från Rumänien. 

Anmälningarna ökar

I hela landet anmäldes 55 fall av människohandel för tiggeri under 2015, jämfört med 23 fall 2014. Även antalet anmälningar av människohandel för sexuella ändamål ökade 2015. Från 31 anmälningar 2014 till 58 2015. Kajsa Wahlberg på Noa, säger i ett pressmeddelande att polisen nu tagit fram en manual för identifiering av och stöd till offer för människohandel.
– Det pågår också en granskning av förundersökningar om människohandel som lades ner under 2015 för att få svar på om alla nödvändiga åtgärder vidtagits för att utreda brotten, säger Kajsa Wahlberg.

Rapporten "Människohandel för sexuella och andra ändamål" bygger på förundersökningar och domar under 2015 och har tagits fram av polisens nationella operativa avdelning, Noa. I en del av rapporten redogör olika de olika polisregionerna för sitt arbete med människohandel under 2015.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.