Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Här finns plats för 10 000 hyresrätter om man bygger på höjden upp till 30 våningar, säger arkitekten Sten Jonson.

Så vill göteborgarna ordna flyktingboenden

Bygg mindre och på fler platser. Ringön, Heden, Änggården, Majorna och Torslanda är några platser som GP:s läsare anser vara lämpliga för hyresrätter och tillfälliga husmoduler.

I slutet av januari presenterade Göteborgs stad en plan för hur bostadsfrågan för i första hand barnfamiljer och ensamkommande barn och ungdomar, som beviljats permanent uppehållstillstånd, delvis ska kunna lösas.

Planen gick kort ut på att bygga temporära bostadsmoduler för sammanlagt cirka 3 000 personer på tolv olika platser i stadsdelar som inte redan har tagit emot många flyktingar.

Förslaget väckte reaktioner.

Sällan har exempelvis GP:s insändarredaktion märkt av ett så stort engagemang bland läsarna, som beskrivs vara i nivå med frågan om Västlänken och mutskandalen.

Bygg gärna, men inte hos oss, tycks många resonera. En stor del säger sig vara positiva till tanken om integration men vill se färre moduler på fler platser. Andra presenterar helt andra idéer om hur bostadsfrågan kan lösas.

Arkitekt Sten Jonson hör till de senare.

Han föreslår att kommunen tittar närmare på Ringön och i en fördjupad översiktsplan ändrar området från industriändamål till bostads- och industriändamål. Han vill också att man godkänner en bygghöjd upp till 30 våningar.

Processen bör kunna vara klar på sex månader och parallellt med den kan byggherrar planera för byggstart under 2016, anser han.

– Här finns plats för 10 000 lägenheter om man bygger på höjden bland befintliga industrihus.

Framför sig ser arkitekten en blandstad med butiker, verksamheter och boende växa fram, ett attraktivt område nära såväl vatten som kollektivtrafik.

– Här finns plats för ett mångkulturellt samhälle med små effektiva hyresrätter. Det behövs bara politisk vilja att lösa bostadskrisen.

Bland läsarna som vill att kommunen bygger mindre moduler på fler platser än de tolv som presenterats finns förslag om att Heden, Majorna, Linnéstaden, Änggården och Torslanda är områden som man anser lämpliga.

Och en läsare i Bagaregården skriver:

”Bygg skyndsamt men genomtänkt och blanda studenter, flyktingar och förskolebarn så att det nya platsar in i den unika historiska stadsmiljön i Bagaregården.”

Hur ser Göteborgs stad på engagemanget och de alternativ som förs fram?

– Engagemanget är positivt. Synpunkterna som kommer in ger viktig information om hur närboende ser på de föreslagna platserna och vilka platser som kanske skulle kunna vara lämpligare, säger Sven Höper, direktör på Göteborgs stadsledningskontor.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.