Elisabet Lann (KD), Helene Odenjung (L), , Naod Habtemichael (C) och Axel Josefson (M)  Bild: Mia Höglund
Elisabet Lann (KD), Helene Odenjung (L), , Naod Habtemichael (C) och Axel Josefson (M) Bild: Mia Höglund

Så vill alliansen göra innerstaden mer levande

Handeln går på knäna och människor känner sig otrygga. Det vill den styrande alliansen råda bot på med en satsning på innerstaden.
– Många handlare funderar på om de verkligen ska vara kvar i centrala staden. Med de här åtgärderna vill vi underlätta för dem, säger Axel Josefson (M).

Temperaturen är något bister för årstiden, men solen letar sig ned mellan husen till Da Matteos uteservering på Magasinsgatan. Uppradade bakom ett bord sitter gruppledarna för de fyra allianspartierna och pratar om hur de ska få mer liv i centrala Göteborg.

– Om vi ser till signalerna vi får från handlarna så ser vi att många har det tufft. Vi har haft ett antal möte med handlarna och vi får det på bred front, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Vill mota bort otryggheten

En sak man vill försöka göra någonting åt är otryggheten som många upplever.

– Vi märker att det är mindre folk när man rör sig ute, eftersom många känner sig otrygga. Och den bilden skrämmer bort folk. Det blir en negativ spiral, säger Elisabet Lann, kommunalråd (KD).

Förhoppningen är att vända det till en positiv spiral.

– Om mer vanligt folk rör sig ute, så upplever fler att det är tryggt att vara i staden. Det finns vissa tillfällen vi ser detta, som Julstaden. Om vi kan vända spiralen så att det alltid blir så, gynnar det näringslivet och skapar en säkrare miljö på riktigt, säger hon.

För att åstadkomma ett mer dynamiskt och levande stadsliv kommer alliansen att lägga ett par förslag i den kommande budgeten för 2020.

Fler food trucks

Ett av dem är att se över reglerna för bygglovspliktiga uteserveringar, så att krögare som vill ska kunna ha igång sin uteservering året om. Den möjligheten finns inte i dag.

Ett annat förslag handlar om att tillåta food trucks på fler platser än i dag.

– Oavsett om man bor i Göteborg eller kommer hit som turist ska man känna att det är en levande stad. Förhoppningen är att det här ska ska bidra till det, säger Naod Habtemichael, kommunalråd (C).

Sedan tidigare driver alliansen frågan om att få använda fler ordningsvakter i centrala staden, en process man är uppe till rättslig prövning och något som man menar spelar roll i sammanhanget.

Längre p-tider

– Det är inte så att vi vill att innerstaden ska krylla av trygghetsvakter, men med fler trygghetsvakter tror vi att fler kommer att våga röra sig i innerstaden. Det bidrar till en ökad trygghet, säger Elisabet Lann.

Tillgängligheten är en annan sak man vill försöka förbättra, genom utökade parkeringsmöjligheter och genom att utöka parkeringstiden på den platser där man idag får stå i tio minuter, till trettio minuter. Tanken är att den tiden ska räcka för att man ska kunna hinna med och göra ett kort ärende, vilket man tror skulle stärka innerstadens handlare.

Budgetbeslut i november

– Vi vill också utreda möjligheterna att skapa en handel- och kulturkväll, antingen en gång i månaden eller en gång i veckan. Idén kommer från min tid i Holland, där man hade öppet längre en gång i veckan, säger Axel Josefson.

I slutet av nästa vecka kommer alliansen att presentera hela sitt budgetförslag för nästa år. Övriga partier släpper sina respektive budgetar under veckan som följer därpå.

Nytt för i år är att budgeten klubbas av kommunfullmäktige under november. Tidigare år skedde det redan i juni. Förhoppningen är att den förändringen ska leda till en budget som stämmer bättre överens med de förutsättningar som verkligen råder.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.