Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Olof Ohlsson
Bild: Olof Ohlsson

Så stoppade GU-professor allmänhetens insyn i läkemedelsforskning

Forskare anklagas inte sällan för att gå i läkemedelsbolagens ledband. Nu får GU kritik av JO för att en professor haft mejlväxling via en extern server angående sin läkemedelsforskning - utan att ha registrerat detta hos universitetet.

Professorn forskar och utvärderar annan forskning om antidepressiva läkemedel från olika läkemedelsbolag. Att professorn undanhöll uppgifter som är offentliga avslöjades när en privatperson begärde att få ta del av e-post mellan forskaren och två specifika bolag.

– Som jag ser det har JO:s beslut slagit ut möjligheten att plocka undan allmänna handlingar på någon extern server och sedan låta bli att göra kopior på dem, säger privatpersonen.

Begäran handlade om att få ta del av all kommunikation kring vissa medicinska preparat och skickades in den 5 november 2016 till Göteborgs universitet. Svaret blev både magert och sent.

Den 15 december lämnades tre handlingar ut - två e-postmeddelanden och en skrivelse.

Så här förklarar rektor i sitt yttrande till JO:

"Institutionen och den berörde forskaren uppger sig dock inte kunna uppvisa mer än ett fåtal underlag. Detta beroende på dels att kommunikationen skett muntligen, samt dels att kommunikationen skett via en av läkemedelsbolagen upprättad webbplats."

Även GU:s internrevision har eftersökt kommunikationen som privatpersonen efterfrågat med hjälp av universitets it-avdelning. Professorns tillgängliga e-postlogg innehöll 28 000 mejl och enligt internrevisorn fanns ingen anledning att tro att det finns fler mejl än vad professorn sagt.

Rektorn betonar i sitt svar till JO att den kommunikation i tjänsten som sker via extern webbplats kan betraktas som allmän handling och måste kopieras och diarieföras hos universitetet.

"Det kan konstateras att den kommunikation/mejlväxling som sker via extern webbplats och de handlingar som följer av detta är att betrakta som allmänna handlingar förutsatt att forskaren agerar i tjänsten /.../". "/.../ Det faktum att en extern webbplats använts är således inget skäl för att undanhålla insyn i ärendet."

JO klandrar också universitetet för att det dröjde en och halv månad innan de påträffade handlingarna lämnades ut.

"Några godtagbara skäl till dröjsmålet har inte kommit fram", skriver JO Cecilia Nordenfelt i sitt beslut.

Hon betonar att offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i det demokratiska samhället och det förutsätter att myndigheterna har ordning på sina dokument och att det enkelt ska kunna konstateras att vad som är allmänna handlingar och inte.

När GP når professorn framgår det att privatpersonen inte fick all tillgänglig information.

– Det som efterfrågades var epostkommunikation mellan mig och antal läkemedelsbolag och det var det han fick. Hade personen bett att få ta del av alla handlingar som är relevanta för forskning, kopplat till dessa bolag, så hade personen även av fått ta del av det som fanns på den externa servern. Man måste precisera vad man vill ha, så är det vid varje myndighet.

Enligt professorn drivs webbplatsen av ett företag vars syfte är att få läkemedelsbolagen att dela med sig av sin forskning och där forskare som han själv kan beställa rapporter.

Hur ser du på att forskare i debatten ofta anklagas för att gå läkemedelsbolagens ärenden?

– Att kritiken ibland är högst berättigat men ofta oberättigad. Jag tycker att de flesta klarar balansen bra men det har förekommit övertramp och det är förkastligt. Själv har jag alltid varit extremt noga med att inte låta mina åsikter påverkas av läkemedelsbolagens, säger han.

Efter JO:s kritik pågår nu ett arbeta vid Göteborgs universitet för att öka kunskapen om allmänhetens rätt att ta del av handlingar vid offentliga myndigheter.

– Vi tar till oss kritiken och ser över våra rutiner vad gäller begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Det genomförs också informationsinsatser för att öka kunskapen om allmänna handlingars offentlighet bland universitetetsanställda, säger Sofia Dahlgren, en av GU:s affärsjurister.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.