Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunens sammanställning.

Så ser fördelningen av nyanlända ut

Angered och Östra Göteborg tar fortfarande emot flest nyanlända i Göteborg. Centrum tar emot minst. Lundby är den stadsdel där nyanlända ökar mest.

Fastighetskontoret har tittat på hur fördelningen av antalet nyanlända personer ser ut mellan Göteborgs tio stadsdelar från 2015 och fram till september i år. De har även tagit fram hur planerna på tillfälliga bostäder ser ut i stadsdel för stadsdel.
Totalt har 4779 personer som fått asyl bosatt sig i Göteborg under perioden. Av dem bor nära hälften i Angered och Östra Göteborg. De flesta av dem har på egen hand hittat bostad, ofta genom att flytta in som inneboende hos släkt och vänner, så kallat ebo.
I kommunens planering för fler bostäder har ett mål varit att minska segregationen genom att fler nyanlända ska kunna bo i de stadsdelar som i dag har en liten andel utrikesfödda. 

Om kommunens planer håller är Lundby den stadsdel där bostäderna för nyanlända blir flest. Nära 1300 personer beräknas kunna flytta in hösten 2017 och våren 2018. Beräkningen bygger bland annat på att bygglovet för Herkulesgatan godkänns och att de temporära bostäderna i Frihamnen står klara enligt planen.
Centrum är den stadsdel som tagit emot minst antal. Centrum finns heller inte med i planerna för temporära bostäder. Men enligt fastighetskontoret kan fler platser komma att bli aktuella. 

Felaktiga uppgifter

GP har vid flera olika tillfällen belyst det motstånd som finns mot de tillfälliga bostäderna bland en del i de olika stadsdelarna. Nu senast har det handlat om Västra Hisingen och Torslanda, där ett flygblad med falska uppgifter om kommunens planer för Lilleby-Björlanda-Säve cirkulerar. I flygbladet sägs att det från nästa sommar ska finnas boenden för över 1000 nyanlända i området.

Fastighetsdirektör Martin Öbo säger att det som mest kommer att röra sig om 400 nyanlända från 2018. Han betonar att allt fortfarande är på planeringsstadiet och att inga bygglov ännu beviljats.
– Ett missförstånd gäller mellanboendet i Lilleby. Här har kommunen kontrakt om boende för 200 nyanlända fram till nästa höst. Allteftersom fler bostäder finns på plats kommer de som bor där att flytta därifrån. Kommunen kommer inte att ha några som bor där efter att kontraktet gått ut, säger han.

Fortsatta diskussioner

Planerna på temporära bostäder i Västra Hisingen rör Lexby eller Hovgården, med boende för max 300 personer. I Säve, som gränsar till området men tillhör SDN Norra Hisingen, vill en privat aktör bygga cirka 70-100 smålägenheter för cirka 150 personer. Det betyder att det 2018 kan finnas bostäder för cirka 400 personer i Lilleby-Björlanda-Säve.
Men diskussionerna om hur stort antal nyanlända som ska bo där fortsätter. 
– Det är svårt nå fram. Många tror ändå på uppgifterna om att det ska bo över 1000 sommaren 2017, säger Martin Öbo.

Det talas bland annat om att det inte är realistiskt att Lilleby camping inte skulle behövas längre än ett år, att kommunen inte kommer att kunna få fram tillräckligt med bostäder fram till nästa höst. 
En del anser att informationen från kommunen är bristfällig och känner sig inte lugnande av de besked de får. De tror heller inte att servicen, som skolor och liknande, kommer att byggas ut i samma takt.

Martin Öbo känner sig övertygad om att Göteborg kommer att klara uppdraget att ta fram bostäder för de nya göteborgarna. Han försäkrar ännu en gång att det inte finns några planer på att förlänga avtalet med Lilleby camping. Och servicen kommer att följa med allt eftersom det flyttar in nya invånare, enligt Fastighetskontoret. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.