Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Så mycket pengar drar Demokraterna in – på andras stolar

Henrik Munck och Jahja Zeqiraj, som har övergett sina gamla partier och gått med i Demokraterna, har dragit in nästan en halv miljon skattekronor genom att sitta kvar på sina politiska uppdrag. Under tiden har de byggt upp sitt nya parti.

Från Demokraternas håll påpekas ofta att partiet byggs upp av ideella krafter. Men D-topparna Jahja Zeqiraj och Henrik Muncks har dragit in nästan en halv miljon skattekronor på uppdrag som egentligen tillhör andra partier - samtidigt som de har byggt upp sitt nya parti.

• Henrik Munck lämnade Miljöpartiet den 21 februari och mellan mars och augusti har han tjänat drygt 240 000 kronor på sina uppdrag som ordförande i Västra Göteborgs stadsdelsnämnd, förste vice ordförande i trafiknämnden, ledamot i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund och ersättare i kommunfullmäktige.

• Jahja Zeqiraj lämnade Socialdemokraterna den 20 mars och mellan april och augusti har han tjänat nästan 230 000 kronor på sina poster som ordförande i fastighetsnämnden, ordförande i Västra Hisingens stadsdelsnämnd, ledamot i Göteborgsregionens kommunalförbund och ledamot i kommunfullmäktige.

Även Martin Wannholt har under mandatperioden suttit som kommunalråd på Moderaternas mandat, genom en valteknisk samverkan med Vägvalet, med kommunalrådslön på 678 000 kronor år 2017.

Antas lämna uppdrag

En politiker som lämnar ett parti antas också lämna sina politiska uppdrag, så att den kan ersättas med en ny person från det parti posten tillhör.

I MP:s kandidatförsäkran, undertecknad av Henrik Munck 5 juni 2013 står det: ”Om jag lämnar partiet så lämnar jag också mina förtroendeuppdrag”. En kandidatförsäkran är dock inte juridiskt bindande.

Martin Nilsson, ordförande för Miljöpartiet i Göteborg, tycker att det är djupt omoraliskt av Henrik Munck att sitta kvar på mandat som tillhör MP.

– I förlängningen skapar det ett misstroende mot politiken. Folk vet inte vem de kan lita på.

Den 29 maj mejlar Martin Nilsson och Anna Sibinska, ordförande för MP, Henrik Munck. De påminner om kandidatförsäkran han har skrivit under och skriver sedan:

"Då du på eget initiativ valt att lämna Miljöpartiet de gröna och därmed inte längre är medlem uppmanar vi dig starkt att omedelbart avsäga dig samtliga förtroendeuppdrag, som du fått genom ditt före detta medlemskap i Miljöpartiet, direkt eller indirekt."

Från Henrik Munck blev svaret:

"Tack för mail. Jag har redan svarat på frågeställningen. Hälsningar Henrik"

Martin Nilssons känner inte till att något liknande har inträffat under hans fyra år i Göteborgspolitiken.

– Med tanke på antalet personer och att det handlar om toppuppdrag är det här väldigt ovanligt. De har sin fulla rätt att starta ett parti, men sitta kvar på sina uppdrag är högst omoraliskt.

Martin Nilsson tycker att agerandet rimmar illa med den höga svansföring partiet vill föra när det gäller göteborgarnas skattepengar och stadens styrning och ledning.

– Om du säger att man ska ha hög moral, då ska du ju ha det själv. Framförallt när det gäller sådana uppenbara styrnings- och ledningsuppdrag det handlar om. Jag är förvånad att de vågar agera på det här sättet. Om jag hade startat upp ett nytt parti, hade jag städat framför min egen dörr först.

"Det blir ohållbart"

I Socialdemokraternas valetiska regler som alla förtroendevalda undertecknade inför mandatperioden formuleras det något annorlunda: ”Du är medveten om att inneha ett politiskt uppdrag förutsätter förtroende från partiet under hela mandatperioden.”

Inför att pappret skrivs på informeras också kandidaterna om att de ska lämna sina uppdrag om de lämnar partiet, berättar Eva-Marie Rasmusson som är förste ombudsman i S.

– Ja, självklart. Man sitter inte på ett personligt mandat, utan på partiets mandat, säger hon.

Inför den här mandatperioden har kandidatförsäkran skärps, delvis som en följd av Jahja Zeqirajs avhopp:

”Om förtroendet brister eller om jag lämnar Socialdemokraterna kommer jag att avsäga mig mitt/mina uppdrag.”

– Vi som parti vill ha partimedlemmar som företräder oss och att politiska vildar ska lämna sina uppdrag.

Vad är problemet med att sitta kvar?

– Man har röstat på oss som parti, inte på en individ. Det blir helt ohållbart. Ytterst sätter det demokratin på spel, det är oerhört allvarligt.

"Jag har förtroende"

Jahja Zeqiraj ser inga problem med att han behållit sina poster, samtidigt som han har varit med och byggt upp ett nytt parti.

– Jag tycker inte att det är ett problem. Jag får arvoden som alla andra. Jag sköter mina uppdrag, och engagemanget i Demokraterna är helt ideellt.

Han säger att han ville föra en diskussion med socialdemokratiska företrädare under våren och var beredd att lämna sina uppdrag, men att det inte gav gehör.

– Det hade varit både rimligt och rätt att ta upp frågan om vårt entledigande i fullmäktige.

Men varför lämnade du inte bara uppdragen?

– Det fungerar inte så. Då öppnar man för att man kan agera odemokratiskt och peta bort interndemokratiskt valda företrädare. Jag är utsedd av fullmäktige, fullmäktige är den parlamentariska och demokratiska församling som kan entlediga mig från mig uppdragen, men man har valt att inte föra den dialogen med mig.

Men det stämmer inte att partiet och den berörda politikern behöver komma överens om entledigande från ett uppdrag. Det är upp till politikern själv att avsäga sig sina uppdrag. Därefter tar kommunfullmäktige beslut om entledigande, i praktiken en teoretisk fråga.

"Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det." lyder paragrafen i Kommunallagen.

Så varför avsäger du dig inte uppdragen?

– Jag vill inte göra det. Hela konflikten har handlat om att man ska lämna sina uppdrag. Jag vill ha dialog så att man löser detta på ett demokratiskt sätt, säger han.

Men du har ju lämnat partiet.

– Som du förstår har den här processen pågått sedan 2016. Man kan inte försöka frysa ut och hata och hetsa bort någon från sina uppdrag. Jag har sökt någon att prata med, men det har inte funnits någon på andra sidan.

Jahja Zeqiraj säger att han har följt S valetiska regler.

– Jag har inte agerat på något sätt för att skada partiet eller några enskilda, tvärtom.

"MP agerade felaktigt"

Också Henrik Munck slår ifrån sig kritiken. Han vill först inte göra intervjun över telefon utan skickar ett SMS med sina svar. Senare ringer han upp och upprepar SMS-svaren ordagrant på varje fråga GP ställer.

– Min bild är att mitt tidigare parti agerade mycket felaktigt i samband med att jag lämnade, och jag har därför inga skyldigheter gentemot det partiet.

Men har du inte någon skyldighet mot väljarna, du sitter ju på din post för att de röstade på MP?

– Jag är vald på ett personligt mandat i enlighet med Kommunallagen, och får samma arvode som alla andra invalda. Jag utför uppdragen för göteborgarnas bästa.

MP-ordföranden Martin Nilsson säger att det här kan skapa misstroende mot politiken och att folk inte vet vem de ska lita på. Vad tänker du om det?

– Min bild är att mitt tidigare parti agerade mycket felaktigt i samband med att jag lämnade, och jag har därför inga skyldigheter gentemot det partiet.

Varför valde du att sitta kvar på dina uppdrag?

– Detta är en överspelad fråga och jag avstår från att utveckla kritiken mot mitt tidigare parti. Nu i valrörelsens slutskede är mitt fokus på att kommunicera Demokraternas politik för ett bättre Göteborg.

Vad tänker du om att du har suttit kvar på MP:s mandat och samtidigt byggt upp ett nytt parti?

– Min bild är att mitt tidigare parti agerade mycket felaktigt i samband med att jag lämnade, och jag har därför inga skyldigheter gentemot det partiet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.