Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så kan nya Frihamnen se ut

Planen för Frihamnen börjar ta form. Med ny bro, hus på 30 våningar och Jubileumsparken kan delar av området göra anspråk på att kallas Göteborgs nya Downtown.

En övergripande plan för Frihamnen ligger nu klar och ska behandlas av byggnadsnämnden nästa vecka. Stadsbyggnadskontoret, med projektledare Mia Edström i spetsen, har tagit fram ett förslag som politikerna har att ta ställning till. Vid mötet nästa vecka beslutas om förslaget ska skickas ut på samråd, något som i så fall drar igång i juni.

Området delas upp i tre större områden, som går under arbetsnamnen Boulevardstaden, Alléstaden och Hamnstaden.

• Boulevardstaden löper från fästet på nya Hisingsbron till Hjalmar Brantingsplatsen, och karaktäriseras av höga hus, i genomsnitt 6-14 våningar, med inslag av än högre hus – uppåt 30 våningar.

- Det är ju ett område som är väldigt lämpligt för högre bebyggelse, säger Mia Edström. Det går mycket vägar, det ligger centralt. De riktigt höga husen kommer troligtvis att hysa en hel del kontor.

• Alléstaden kallas området längs Lundbyleden, på andra sidan Brämaregården. Här planeras något lägre bebyggelse, 6-8-våningshus, med hög andel bostäder men också kontor, restauranger och kaféer. Mellan området och vattnet ska Jubileumsparken växa fram.

• Hamnstaden kallas det område som ligger på de nuvarande pirerna, närmast vattnet. Här är bebyggelsen lägst, 3-5 våningar närmast vattnet.

Blandstad

Mia Edström poängterar att det är en blandstad man vill se växa fram. Det ska vara liv i området dygnet runt, det ska finnas kontor, bostäder, restauranger och affärslokaler.

- Det finns tankar om att styra byggandet av området ganska hårt, säger hon. De som ska vara med och bygga kan få ställa upp på ett antal villkor, till exempel att det ska finnas affärslokaler i botten på bostadshusen och att det ska byggas även skolor och förskolor i området.

Jubileumsparken och området närmast den och vattnet beräknas vara klar vid jubileumsåret 2021. Då ska även 1 000 bostäder stå klara i den inre delen av en av hamnbassängerna.

Framåt år 2040 kan det finnas omkring 9 000 bostäder i Frihamnen, vilket motsvarar cirka 18 000 invånare, och dessutom 15 000 arbetsplatser.

Ungefär hälften av bostäderna blir bostadsrätter och hälften blir hyresrätter. Tanken är att alla ska ha råd att bo i området.

- Det är den stora utmaningen, säger Mia Edström. Frihamnen är en testarena för nya sätt att lösa problem kring stadsplanering. Uppdraget är att skapa en stadsdel som fungerar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

På bredvidliggande Ringön ska det också finnas plats för husbåtar.

Frihamnsområdet ska vara tätbebyggt men ändå grönt. Dels i form av Jubileumsparken som kommer att vara ungefär lika stor som Trädgårdsföreningen, dels i form av mindre parker.

Boendetätheten beräknas bli 225 invånare per hektar. Motsvarande siffra för exempelvis Haga är 120 invånare, och för Olivedal 284 invånare.

Vid vattnet

Att Frihamnen ligger precis vid vattnet ska märkas, bland annat förelås en kajpromenad genom området, flytbryggor och trappor. Dessutom finns planer på ett utomhusbad vid Jubileumsparken. Om det blir i form av en traditionell pool eller en flytande bassäng i älven är fortfarande öppet.

Men den omedelbara närheten till vattnet kan också bli ett problem om vattennivåerna stiger. Därför finns planer på olika åtgärder, varav ett förslag är en kombination mellan en liten mur som barriär mot vattnet och en slussport som kan stängas när det råder risk för översvämning. Slussporten skulle ligga mellan Södra Frihamnspiren och Lundbyvassen.

Tanken är att biltrafiken inte ska vara särskilt utbredd i Frihamnen. De boende förväntas i hög utsträckning gå till fots, cykla eller åka kollektivtrafik, och det finns planer på både buss och spårvagn i området. På Ringön planeras en ny spårvagnshall som ska vara kopplad till spårvägsnätet i Frihamnen. Det finns också idéer om en gång- och cykelförbindelse mellan Östra Hamngatan och Frihamnen. Till en början skulle detta kunna vara en skyttelfärja, enligt planen för området.

Bild: Illustration: Maria Kask
Bild: Illustration: Maria Kask
Bild: Illustration: Maria Kask

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.