Dockan
Dockan "Karin" på Simulatorcentrum på Sahlgrenska sjukhuset/Östra. Hon agerar patient när vårdpersonal utbildas i hur de svårt sjuka och smittsamma patienterna med covid-19 ska tas om hand på IVA. Bild: Anders Ylander

Så intensivvårdas corona-patienterna på Sahlgrenska

Anhöriga som lämnas utanför, konstant personalnärvaro och oviss utgång. Så vårdas corona-patienterna på Sahlgrenskas IVA.
– Personalen är väldigt inställd på att finnas där även för de anhöriga, men i praktiken blir det en utmaning och kanske något vi tvingas bortse från, säger överläkare Torben Nordahl Amorøe.