Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/16

Så här svarar de 15 politikerna i regionstyrelsen på GP:s enkät om vården

Vården brister i tillgänglighet och väntetiderna är för långa. Så långt är politikerna i regionstyrelsen överens. Enligt enkät från GP har ingen av dem privat sjukvårdsförsäkring.

Det har stormat kring sjukvården och problemen på Sahlgrenska universitetssjukhuset har hopat sig för såväl patienter som personal. GP har skildrat hur patienter blivit kvar på akuten i dygn på grund av platsbrist på vårdavdelningar. Personal beskriver en allt tyngre arbetsmiljö. 
Det har ifrågasatts om de som styr är medvetna om hur det ser ut i verkligheten. Om de som besitter makten över vården inte tar larmen på allvar och har tecknat privata sjukvårdsförsäkringar.


GP har via mail ställt fyra frågor om vården i Göteborg till var och en av de 15 politikerna i regionstyrelsen och fått svar från samtliga. 

En av frågorna var om de har en privat sjukförsäkring. Alla 15 svarar nej på den frågan..
Regionstyrelsen ordförande, moderaten Johnny Magnusson, skriver i sitt svar:
–  Nej, jag har ingen privat sjukvårdsförsäkring. Jag känner mig väldigt trygg med den vård som Västra Götalandsregionen erbjuder oss invånare och att vi kan få den vård vi behöver om till exempel en sjukdom eller olycka slår till som kräver en vårdinsats.
Centerns Kristina Jonäng svarar:
– En mycket närgången fråga som jag helst undviker att svara på. Men nej, jag har ingen privat sjukvårdsförsäkring.
Socialdemokraterna i regionstyrelsen svarar att vård skall ges efter behov och vara solidariskt finansierad. Betalningsförmågan ska aldrig styra. 
– Att skapa ett system via försäkringar är fel väg att gå om man står upp för den svenska modellen, skriver vice ordförande Helén Eliasson (S).
Samtliga är överens om att brister i tillgänglighet och långa väntetider är de stora problemen som vården i dag har att brottas med.

Men när det kommer till vad det beror på och vad som bör göras åt det skiljer sig svaren mer åt. De grönblå framhåller att bristerna främst beror på att Göteborgs kommun inte förmår ta emot patienter som är färdigbehandlade på sjukhus och ska vidare till hemsjukvård eller annan kommunal vård. Sverigedemokraten Heikki Klaavuniemi håller med om det, men anser att det även handlar om ett ökat patienttryck, där hög invandringen är en förklaring, samt att primärvården inte klara sina åtaganden.
Socialdemokraterna menar att det behövs bättre planering så att vårdens resurser bättre följer befolkningsutvecklingen. Karin Engdahl (S) skriver:
– Den ekonomiska ersättningen har inte hängt med befolkningsutvecklingen. Detta har lett till för få vårdplatser och en mindre bra arbetsmiljö för personalen.
Vänsterpartiets Eva Olofsson lyfter fram arbetsvillkoren för sjuksköterskor som den främsta orsaken till problemen inom vården.

Politikerna i regionstyrelsen säger att de håller sig informerade om sjukvården genom brev och samtal från invånare. De får löpande lägesrapporter av företrädare för vården och gör besök på plats. Enligt enkätsvaren är det är också vanligt att de har kontakt med patientorganisationer och fackliga företrädare.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.