Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förskolegruppens storlek påverkar vad man jobbar med och inte, visar en ny studie i 46 kommuner. ARKIVBILD.

Så dåliga är stora barngrupper

Stora barngrupper i förskolan gör det svårare för förskollärare att följa läroplanen. Teknik, naturvetenskap och skapande verksamhet får stryka på foten. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Exakt vad som definierar en stor barngrupp i förskolan beskrivs inte inom forskningen. 2013 tog Skolverket bort rekommendationen om femton barn per barngrupp.

Enligt Skolverkets statistik för 2014 är snittstorleken för grupperna i förskolan knappt 17 barn. Men de senaste åren har nya trender dykt upp, bland annat att slå ihop flera barngrupper till åldershomogena grupper och att arbeta i storarbetslag med stora barngrupper och ett gemensamt lärarlag med sju-åtta förskollärare.

Mot bakgrund av detta har forskare vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet genomfört en undersökning där 700 förskolor i 46 kommuner fått besvara en enkät kring vad gruppstorleken har för betydelse för lärarnas arbetssätt. Utöver enkäten har 24 förskollärare vid tolv förskolor intervjuats.

- Av undersökningen framgår att förskollärarna ser många hinder med att organisera den stora barngruppen. Ett är att när antalet barn ökar i grupperna som helhet, får det som konsekvens att även de mindre grupperingarna får ett större antal barn, något som anses försvåra arbetet enligt läroplanen, säger Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och en av forskarna bakom undersökningen.

Yngre barn kräver mer uppmärksamhet och omsorg, och det sker på bekostnad av äldre barns intresse och möjligheter att lära, visar studien. En konsekvens blir att till exempel specifika ämnen som teknik och naturvetenskap, som lyftes fram i den reviderade läroplanen 2010, väljs bort.

En tidigare studie från 2001 visar att gruppstorlek är av större vikt än antal förskollärare för de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd. För de barnen är det bättre med en liten barngrupp med få förskollärare, än en stor grupp med många vuxna.

När det av olika anledningar är färre barn i gruppen och när tillfälle ges att dela in barnen i mindre grupper, anser förskollärarna i studien att de har bättre möjlighet att arbeta utifrån läroplanens intentioner.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.