Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kring Centralen, Korsvägen och i Haga kommer luften att påverkas under bygget av Västlänken.

Sämre luft när Västlänken byggs

Vid årsskiftet är bygget av Västlänken planerat att dra igång. Då väntas också den redan dåliga luften i Göteborg att försämras ytterligare.

Luftföroreningarna i Göteborg har varit ett känt problem sedan länge. På flera platser runt om i stan överskrids de lagstadgade normvärdena för kvävedioxid – framför allt vid de stora vägarna, tunnelmynningar och vid båthamnarna. Det är något som kan påverka andningen hos redan känsliga personer såsom astmatiker, barn och gamla.

I och med byggnationen av Västlänken, som är beräknat att starta vid årsskiftet, väntas de redan dåliga luftvärdena att bli ännu sämre. Det gäller bland annat vid Centralstationen, Järntorget, Korsvägen och Olskroksmotet. Det skriver Göteborgs stads miljöförvaltning i en rapport som har gjorts på uppdrag av Trafikverket. 

– Ja, det kommer att bli värre under bygget än om man inte skulle bygga något alls. Ska man bygga ett infrastrukturprojekt är det inte konstigt att halterna blir ännu högre. Det är inte ett särskilt förvånande resultat, säger Erik Bäck, verksamhetsutvecklare på Miljöförvaltningen.

– Men målsättningen med Västlänken är att fler ska åka kollektivt. Då kommer färre rimligen att åka bil – och en stor del av de föroreningar vi har i miljön kommer från vägtrafiken.

Transporter och maskiner miljöbovar

Den största miljöboven under byggprocessen är de många transportfordon och arbetsmaskiner som kommer att användas. I rapporten utreds tre olika alternativ beroende på hur hårda utsläppskrav som ska ställas på dessa. Hårdare krav betyder mindre utsläpp – men då väntar också ett dyrare bygge. 

– Ja, det skulle jag nog tro. Byggentreprenörerna håller sig väl med den maskinpark som de är tvingade till, men inte så mycket bättre än så. Vill man köpa nya bättre maskiner än de ordinarie kraven säger blir det dyrare, säger Erik Bäck. 

En preliminär version av rapporten kom i oktober, medan den slutgiltiga rapporten blev klar i februari. Väl sent i processen kan tyckas, men enligt Mira Andersson Ovuka som är miljöansvarig för Västlänken har det gjorts tidigare utredningar. 

– Den här har vi gjort för att bekräfta att de gamla gäller. Vi får hela tiden mer kunskap om sådant som hur många fordon som kommer att användas, säger hon. 

Hur kommer det här påverka luften?

– Även med de högsta kraven kommer det att vara överskridanden av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxider. Men det har vi redan i dag. 

Så det kommer att bli sämre innan det blir bättre?

– Ja, i vissa områden. Vid Centralen, Haga och Korsvägen kommer det att bli något sämre. Men det är under en begränsad period när vi bygger.
Mira Andersson Ovuka påpekar emellertid att rapporten är baserad på det värsta scenariot där persontrafiken beräknas vara lika omfattande som i dag. Något som inte kommer vara möjligt med tanke på byggnationen. 

– Den bygger också på att alla byggen är igång samtidigt. Det är inte säkert att det blir riktigt så illa som i rapporten. Men vi har med allt i de antaganden vi har fått göra.

I oktober inleds huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen för att bestämma om Trafikverket får gå vidare med arbetet. Då kommer det också att bestämmas vilka krav som ska ställas för att projektets miljöpåverkan ska minimeras. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.