Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Räkor eller ej - det är upp till dej

Räkbeståndet har under de tio senaste åren minskat med 35 procent och nu meddelar Artdatabanken att nordhavsräkan för första gången hamnar på deras rödlista. I feskekôrka finns inga tecken på oro och om några månader säljs bara räkor från hållbara bestånd.

På tisdag presenteras den nya rödlistan som uppdateras av forskarna vart femte år. Redan nu meddelar de att nordhavsräkan klassificeras som "nära hotad" efter en långvarig nedgång av räkbestånden. Det är första steget på den femgradiga skalan.

- Vi lägger oss inte i fiskekvoter eller ägnar oss åt konsumtionsrådgivning. Det här är bara en bedömning över hur stor risken är att arten dör ut i Sverige, säger Kerstin Mo, ansvarig för kartläggningen av ryggradslösa djur i havet.

I Feskekôrka tar både konsumenter och handlare den nya rödlistningen med ro. GP träffar Ulf Sverrung vid fiskdisken som är i färd med att köpa räkor.

- Jag hörde den där nyheten men det struntar jag i. Själv har jag bott på Hovenäset sen 60- talet och har bra kontakt med fiskarna där. Det finns olika uppfattningar om fiskbestånden.

Någon större praktisk betydelse kommer rödlistningen inte att få. EU har redan beslutat om fiskekvoterna och Havs- och vattenmyndigheten som reglerar fisket månadsvis säger till GP att rödlistningen inte kommer att få några direkta konsekvenser.

Inte heller Jonas Wickstrand, delägare i Öckerö fisk och som beskriver sig själv som den enda fiskhandlaren som är miljöpartist, menar att det här har någon inverkan på räkkommersen:

- Visserligen är det en institution som har mer belägg än WWF, men våra räkor fiskas enligt lagstadgade kvoter som vanligt. Från och med sommaren kommer vi bara att sälja MSC-märkta räkor, så då kommer det inte att finnas några som helst tvivel, säger han.

I underlaget till sitt beslut skriver Artdatabanken att minskningen är så pass stor att nordhavsräkan egentligen borde ta två steg upp på skalan och klassificeras som "sårbar", men eftersom det finns en naturlig fluktuation hos nordhavsräkan som kan bidra till nedgången blir bedömningen bara "nära hotad".

I dag anses det största hotet mot räkan vara ett ohållbart fiske. Klimatförändringar och högre vattentemperatur anses vara ett större hot på längre sikt.

- Det är upp till var och en att köpa räkor eller inte, det lägger vi oss inte i. Däremot kan jag säga att om beståndet fortsätter att minska, då är nordhavsräkan illa ute, säger Kerstin Mo vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Fotnot: MSC är en miljömärkning för fisk och skaldjur som kommer från livskraftiga bestånd och fiskas med hållbara metoder.

 

Fakta: Rödlistan

På uppdrag av regering och myndigheter tar Artdatabanken fram en ny rödlista vart femte år. Klassificeringen utgår ifrån kriterier framtagna av Internationella naturvårdsunionen och bygger bland annat på antal djur, minskningstakt och utbredningsområde. Artdatabanken drivs av Sveriges lantbruksuniversitet.

Rödlistningsskalan har fem kategorier: nära hotad, sårbar, starkt hotad, akut hotad och nationellt utdöd.

Arter som för fem år sedan klassificerades som nära hotade var exempelvis asp, lo, havsörn, tånglake, apollofjäril och ejder. Arter som klassificerats som sårbara var pilgrimsfalk, vitling, järv, ask, hasselsnok och tumlare. På tisdag får vi veta hur det gått för dessa arter under de senaste fem åren.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.