Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Räddningsmissionen ansöker om att starta skola

Läxhjälp för barn, språkträning för föräldrar och scoutverksamhet på eftermiddagarna. För att få fler unga att klara av studierna vill Räddningsmissionen starta en egen skola i ett socioekonomiskt utsatt område i Göteborg.
– Det är en communityskola där man inte bara ska se eleven utan få med hela familjen och närområdet, säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

Imorgon lämnar Räddningsmissionen in en ansökan till Skolinspektionen om att få starta en egen skola i en, hittills obestämd, stadsdel med socioekonomisk utsatthet.

Huvudsyftet är att komma åt de dåliga skolresultaten som segregationen i Göteborg fört med sig de senaste åren, menar Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.

Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen Göteborg.
Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen Göteborg.

– Vi har områden som backar det gäller sysselsättningsgrad, utbildningsgrad och skolresultat samtidigt som de flesta stadsdelar gått kraftigt uppåt. Vi som en idéburen organisation i civilsamhället måste kavla upp ärmarna och kan inte förvänta oss att den offentliga sektorn ska kunna läsa det här problemet på egen hand, säger han.

Just nu tittar man på Tynnered och Gårdsten som en tänkbar stadsdel för skolan som i så fall skulle starta höstterminen 2020.

– Det kommer att vara en skola med fokus på studiero, kämparanda och höga förväntningar på varje elev. Men det handlar också om att man inte bara ser eleven utan även får med familjen. Vi vill erbjuda språkundervisning till föräldrar men också få dem inkludera i verksamheten på olika sätt. Vi vill att de ska förstå vilken roll skolan har och hur de ska kunna stötta barnen i deras skolgång, säger han.

Ett positivt nav i stadsdelen

Tanken är att skolan skulle bli ett slags nav i stadsdelen och förhoppningen är att man ska kunna samverka med andra aktörer - som exempelvis socialtjänsten, lokalpolisen men också olika föreningar, företag och högskolor.

– Skolan ska fungera lite som en "skola mitt i byn" som kan betyda något för hela stadsdelen. Lokalerna ska vara öppna på kvällstid och helger där föreningar ska kunna ha sina aktiviteter. Näringslivet kanske exempelvis kan bekosta programmeringskurser på kvällstid för eleverna. Vi vet att många inom näringslivet lider av kompetensbrist och ser en potential att engagera sig.

Skolan som skulle erbjuda undervisning från förskola upp till nionde klass skulle vara icke-vinstdrivande och den eventuella vinsten kommer att återinvesteras i skolan.

Senast den 30 september i år väntas besked i huruvida Räddningsmissionen kommer få sin ansökan beviljad av Skolinspektionen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.