Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Psykologerna Li Stålstedt, Helena Renström och Karin Liljesson Torpadie har tillsammans med 20 kollegor skrivit under ett upprop till Göteborgs styrande politiker.

Psykologer larmar om stress hos barn

Stressen i skolor och förskolor har nu nått en orimlig nivå. Därför behövs en anmälningsplikt, en Lex Barnen, liknande den som finns för sjukvården. Det larmet kommer från 23 psykologer i Göteborg.

I ett upprop till samtliga politiker i Göteborgs kommunfullmäktige påtalar psykologerna alla de missförhållanden som de i sin dagliga yrkesutövning påträffat i kommunens skolor och förskolor. Bakom texten finns bland andra de tre psykologerna Karin Liljesson Torpadie, Helena Renström och Li Stålstedt.

– Vi blir oroade när vi ser hur skolans personal tänjer sig för att räcka till med de resurser som finns. Konsekvensen blir en påfrestning och en stress i organisationen som drabbar såväl barn som pedagoger och rektorer. Vi vill lyfta frågan till politikerna, som har makten att tillföra nödvändiga resurser, säger Helena Renström.

– Det här är något som vuxit fram under flera år, då vi och andra psykologer träffats i olika sammanhang och jämfört våra erfarenheter. Så för ett par månader sedan kom vi fram till att något måste göras, och så enades vi om ett upprop, berättar Karin Liljesson Torpadie.

Höga halter av kortisol

I uppropet ges en mycket nedslående bild av hur det står till i förskolor och skolor. Hur alltför stora barngrupper tillsammans med alltför lite personal skapar ohållbara situationer. ”Barn som inte får tillräcklig spegling, bekräftelse och vägledning under sina första levnadsår får bestående och oåterkalleliga psykosomatiska skador” skriver psykologerna.

Li Stålstedt ger exempel på vad som händer när små barn utsätts för otrygghet och stress. Då avsöndrar binjurarna mer av hormonet kortisol, en signal för individen att förbereda sig för kamp eller flykt.

– Barnet får därmed svårt att koncentrera sig och hantera sitt känsloliv. Normalt ska kortisolhalten avta under dagen, men undersökningar har visat att den i stället ökar på barn som utsätts för stress, säger Li Stålstedt, och tillägger att vid höga halter av kortisol hämmas immunförsvar, inlärning och social och emotionell utveckling.

De tre psykologerna beskriver hur mycket kompetent och duktig personal det finns i förskolor och skolor, men att den ställs inför omöjliga situationer när resurserna är otillräckliga.

Akuta utryckningar

Att politikerna visat alltför litet intresse för arbetssituationen i skolan tror Karin Liljesson Torpadie i många fall beror på okunskap.

– Vi har hört politiker säga att gruppstorleken inte är så viktig, utan det är det pedagogiska innehållet som är avgörande. Men forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper om barnen ska utvecklas till trygga individer och klara av de krav som samhället så småningom ställer på dem.

När personal och föräldrar märker av att barnen far illa vill psykologerna att det ska finnas en Lex Barnen. Denna innebär en anmälningsplikt till en högre instans som prövar om det förekommer missförhållanden och beslutar om åtgärder.

Som deltagare i skolornas elevhälsoteam vittnar psykologerna om hur det ständigt saknas tid för förebyggande arbete. I stället får man ägna sig åt akuta utryckningar där det gäller att prioritera resurserna mellan barn som har stora behov av hjälp och stöd.

– Vi frågar oss varför Göteborg ska vara staden med de finaste arenorna. I stället tycker vi att man skulle vara staden med de bästa förskolorna och skolorna, säger Karin Liljesson Torpadie.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.