Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Christina Thomson Thörnqvist tillsammans med sina rådgivare under förhandlingen. Till höger advokat Kenneth Lewis.

Professorn försökte efterforska GP:s källor – nu fälls hon

Christina Thomsen Thörnqvist, professor vid Göteborgs Universitet, fälls för brott mot efterforskningsförbudet. Straffet: Dagsböter på 15 000 kronor och dessutom 35 000 i rättegångskostnader.

Nästan ett år efter den händelse som ledde fram till en juridisk process, döms alltså Thomsen Thörnqvist – mot sitt nekande.
Orsaken var ett e-postmeddelande, skickat den 11 februari till en kollega, med följande innehåll:
"Hur i all världen har ett internt mail av nedanstående art kunnat nå G-P? ... Hur har den konversationen kunnat nå någon annan än dig? Du var enda mottagare av nedanstående mail".
Då hade Göteborgs-Posten tidigare ringt Thomsen Thörnqvist för att få en kommentar gällande en pågående konflikt på arbetsplatsen.
Tidningen hade då bakgrundsinformation som alltså, enkelt uttryckt, fick den nuvarande professorn att fråga vem som läckt uppgifter till reportern.

Stiftelse anmälde

Det var dock inte GP som anmälde Thomsen Thörnqvist. Bakom den åtgärden stod i stället Academic Rights Watch, en stiftelse som bevakar akademikers rättigheter.
Justitiekanslern beordrade en utredning som slutade med att kammaråklagare Peter Larsson väckte åtal.
Tingsrätten klargör förhållandena enligt följande:
"För att meddelarfriheten ska kunna upprätthållas har uppgiftslämnaren ett skydd för sin anonymitet som bland annat innebär att företrädare för det allmänna är förbjudna att efterforska bland annat av vem eller på vilket sätt uppgifter lämnats till media i publiceringssyfte. För straffansvar är det vidare inte nödvändigt att efterforskningen skett i syfte att vidta repressalier eller andra åtgärder mot uppgiftslämnaren – själva efterforskandet i sig är tillräckligt".
Christina Thomsen Thörnqvist hävdade under förhandlingen att hon inte haft uppsåt att begå brott när hon skickade mejlet.

"Hon visste redan"

Hennes advokat Kenneth Lewis poängterade att hon inte alls efterforskat utan tvärtom redan visste vem som vidareförmedlat informationen till media – eftersom den endast kunde härröra från en enda person.
Källan var sålunda redan identifierad, och därför kunde det inte röra sig om brott mot efterforskningsförbudet.
– Min fråga ... var en retorisk fråga med vilken jag som anställd uttryckte min starka kritik över att han genom att sprida mitt mail ännu en gång anslutit sig till dem ... som mobbat mig under flera år, har Thomsen Thörnqvist tidigare skrivit i en kommentar till GP.
Åklagare Peter Larssons uppfattning är att detta inte spelar någon roll:
- Bara genom att ställa frågor kring hur det har skett utgör en risk för att källan kan avslöjas och det tillåter inte lagen. Thomsen Thörnqvist hade haft gott om tid på sig att fundera på hur hon skulle uttrycka sig när hon satt framför datorn. Och jag kan inte se att rätten kan tolka mejlet annat än i sin ordalydelse, sa Larsson bland annat i sin slutplädering.

Agerat med likgiltighetsuppsåt

Rätten går på åklagarens linje:
"Det är visat att Christina Thomsen Thörnqvist agerat med ett s.k. likgiltighetsuppsåt inför att hennes mejl skulle uppfattas som ett försök att få kunskap om vem som lämnat uppgifterna till GP eller hur detta utlämnande gått till. Hon har sålunda handlat med uppsåt".
Larsson hade yrkat påföljden 60 dagsböter.
Domstolen stannade vid 30 dagsböter a 500 kronor.
Dock döms Thomsen Thörnqvist också till att betala hälften av advokatkostnaderna, en summa på 35 000 kronor. Sammanlagt handlar det sålunda om en utgift på 50 000 kronor.
Christina Thomsen Thörnqvist är, sedan april 2016, professor i latin vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet.
När det misstänkta brottet begicks var hon prefekt vid samma institution.

Kommer att överklagas

GP har varit i kontakt med Thomsen Thörnqvist i samband med att domen avkunnades. Hon ville då inte kommentera utfallet.

Enligt hennes advokat Kenneth Lewis kommer domen att överklagas.
- Ja, det är vår utgångspunkt. Det här ärendet är feldömt, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.