Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Prestigeprojektet som blev ett fiasko

När Socialdemokraternas vallokomotiv Mona Sahlin besökte Göteborg veckorna före valet 2010 tog hon direkt medierna till Upp-projektets nyrenoverade lokaler på Drottninggatan.

Ungdomsprojektet Upp skulle visa prov på rödgrön arbetsmarknadspolitik i praktiken. Så löd visionen. Men efter två år har visionerna falnat:

Färre än 200 ungdomar har fått sysselsättning, långt från målet 4200.

Resultatet av 63-miljonersprojektet som GP skriver om i dag är öppet mål för alliansregeringens kollegor i Göteborg:

- Vår majoritet i Göteborg är ju väldigt kritisk mot vår regerings ungdomsarbetslöshetspolitik. De tycker inte att vi gör någonting på regeringsnivå, men jag vill nog gärna lämna tillbaka den kritiken. Vad gör majoriteten här?, säger till exempel moderaternas vice ordförande kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott Maria Rydén, när hon får siffrorna för hur långt projektet kommit med målen de första två åren.

Hon, liksom övriga politiker vi har varit i kontakt med, får resultaten första gången redovisade genom GP. Att som mest 195 ungdomar fått ett arbete eller annan sysselsättning genom Upp-projektet med snart två tredjedelar av projekttiden gången.

Beslutet var enhälligt

Beslutet om Projektet Upp fattades efter initiativ från socialdemokraterna, vänstern och Miljöpartiet hösten 2009, men beslutet var enhälligt i kommunstyrelsen. Sedan dess har miljonerna pumpats in och målsättningar har förändrats av projektledningen, men utan att politikerna som står för finansieringen fattat några nya beslut.

- Vi i kommunstyrelsen har aldrig någonsin fått en återrapportering, varken om pengar in och ut eller om ändrade målsättningar. Det är ändå budgeterat 63 miljoner kronor för detta. Då ska vi ha betydligt högre krav på kontrollen, säger Maria Rydén (M).

Den bilden bekräftas också av vår granskning. Från att projektet startade, fram till GP inledde granskningen har projektledningen haft två informationsdragningar med kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott. Vid det första tillfället spelades en reklamfilm upp för utskottet, en film som sedan lades upp på projektets hemsida. Den andra dragningen, när projektet varit igång i ett och ett halvt år, utgjordes också av en renodlad informationspunkt.

- Det känns som det blivit en hel del informella diskussioner som inte finns på papper, säger Lisskulla Lindström, personaldirektör vid Stadsledningskontoret.

"Väldigt långt från målen"

Samma slutsats kommer den numera pensionerade arbetsmarknadsansvarige på Stadsledningskontoret, Clas Henriksson, fram till.

Mats Pilhem (V) är ordförande i personal- och arbetsmarknadsutskottet och sedan valet ansvarig för arbetsmarknadsfrågor i kommunstyrelsen:

- Det är ju väldigt långt från målen, säger han.

- Vi har nog missbedömt svårigheterna att få ungdomar att självmant söka sig till projektet. Men den del av projektet som handlar om att ge unga människor möjligheter att ta nya jobb och söka jobb tror jag är rätt.

När kommunstyrelsen i höstas offentliggjorde sin uppföljningsrapport över verksamheten var Upp-projektet den största arbetsmarknadsinsatsen för unga. Då uppgavs 2183 ungdomar inom projektets målgrupp, 16-24 år, vara i olika insatser.

En siffra som GP i dagens tidning kan visa är baserad på systematisk rapportering av felaktiga deltagaruppgifter från projektledningen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.