Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Politikerna om förskolekrisen: "Fallit mellan stolarna"

Bristande organisation för planering och för låg historisk byggtakt. Det pekar politikerna ut som orsaker till bristen på förskoleplatser.
– Det är brist på mark och resurser, vi har inte ekonomi och inte personal. Ska vi samtidigt ta bort alla tillfälliga lokaler är det en enorm organisation. Problemet nu är att vi knappt klarar en av de här sakerna, säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

Göteborgs stad har svårt att få tag på personal till förskolan, personalen är stressad och sjuktalen har ökat. Staden har riskerat miljonvite för bristen på förskoleplatser i centrum och som en akut åtgärd kan barnen tvingas åka två mil till förskolan. Fyra av tio förskolor måste rivas och ersättas inom 10-15 år. 2100 platser i tillfälliga lokaler behöver få permanenta lösningar.

– Det är inte så att vi inte har gjort något eller har haft en katastrofal situation. Vi har haft en uppseglande problematik som vi har hanterat, säger kommunalrådet Ulf Kamne (MP).

Han säger att den långsiktiga lösningen handlar om byggande och planering.

– Den kortsiktiga är att hitta var vi har förskoleplatser idag. Då blir det lösningar som kanske inte är optimala ur alla perspektiv, men de fungerar. Ett antal familjer drabbades av bristen i Centrum, men vi har löst den stora frågan genom samverkan mellan stadsdelarna.

LÄS MER: Göteborg lyckas inte rekrytera förskolepersonal

Enligt stadsledningskontoret kommer det behövas betydligt mer resurser än idag för att långsiktigt kunna möta det framtida behovet av platser.

Daniel Bernmar (V) är självkritisk. Han säger att välfärden måste prioriteras upp och att grundproblemet är att det är för lite luft i systemet. Investeringarna i välfärden ligger efter.

– Vi är inte där idag, det får vi erkänna. Vi har inte lyckats prioritera det i tillräckligt hög grad. Vi behöver takta upp och visa att vi klarar det och att vi prioriterar det här framför andra investeringsfrågor.

Han menar att det fram till 2014-2015 har funnits en stor rädsla att investera för mycket.

– Man har varit rädd att hamna i ett läge där man inte klarar ekonomin på grund av en hög investeringstakt. Men nu finns det inte någon sådan ovilja längre.

LÄS MER: Fyra av tio förskolelokaler måste rivas

Trots att det nu investeras mer kommer det att dröja innan det är tillräckligt, enligt Daniel Bernmar.

– Förvaltningsorganisationen kan inte trolla och på ett år gå upp i de dimensionerna som vi pratar om här. Det är en sak att säga det politiskt, en annan att få hela organisationen att ställa om och leverera. Det tar några år.

"Ingen har haft ansvar"

GP har tidigare rapporterat om brister i planeringen av förskolor när nya bostadsområden byggs. Enligt en kartläggning av stadsledningskontoret händer det att förskolor helt saknas i nya detaljplaner, och kommunen har fått lösa situationen i efterhand.

Problemet är att ingen organisation i staden haft ett tydligt ansvar att ta fram mark för förskolor, skolor eller äldreboenden, enligt Ulf Kamne.

– Lokalsekretariatet har pekat på en plats där en förskola kan ligga, men de deltar inte i detaljplanearbetet. I detaljplanerna bestämmer man heller inte hur många barn som ska gå i förskolorna, man tittar bara på en tomt. Den kanske passar till två avdelningar, medan stadsdelarna behöver åtta.

– Det har varit en falla mellan stolarna-fråga.

LÄS MER: Lösningen på förskolekrisen - plats två mil från hemmet

På veckans kommunstyrelsesammanträde röstade politikerna för en förändring av fastighetsnämndens reglemente.

– Nämnden har aldrig tidigare haft uppdrag att förvärva mark till annat än bostäder och verksamheter. Nu får de uppdrag att förvärva mark till förskolor och skolor, äldreboenden, idrott och kultur. Att vi nu får en bättre styrning och struktur kommer göra stor förändring på lång sikt, säger Ulf Kamne.

"Panikåtgärder"

Kommunalrådet Helene Odenjung (L) säger att förskolesituationen i Göteborg visar att de rödgröna har fått ta till panikåtgärder, eftersom de inte har klarat att bygga ut tillräckligt.

– Barnomsorgslagen har funnits sedan 1995. Det tog 18 år innan Göteborg första gången levde upp till den.

Men Ulf Kamne menar att det som opposition är lätt att peka på problem.

– Men vilka är förslagen från oppositionen? Jag ser inga förslag från dem som skulle lösa det här.

LÄS MER: Brist på samordning orsak till förskolekris

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.